Jouw opleiding tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut

Inmiddels kennen wij een jarenlange opleidingstraditie. Jaarlijks bieden wij een ruim aantal erkende praktijkopleidingsplaatsen voor postmaster opleidingen Gedragswetenschappen. Klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen, psychotherapeuten en gz-psychologen in opleiding kunnen bij ons het praktijkgedeelte van hun opleiding volgen (P-opleiding).

Onderzoek en innovatie vormen de motor van het vak en zijn daarom nauw met de specialisatie opleidingen verbonden. Bij GGz Centraal verrichten we veel onderzoek, o.a. op het gebied van ontwikkelingsstoornissen, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en angst- en dwangstoornissen. Wij bieden je graag de mogelijkheid om jezelf te ontplooien en te verdiepen als gedragswetenschapper binnen GGz Centraal. In april/mei start de werving.


Wat neem jij als professional mee?

Vooropgesteld is jouw affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg. De doelgroep, de casuïstiek en de ontwikkelingen in dit brede werkveld spreken jouw interesse buitengewoon aan. Vanzelfsprekend ben je geregistreerd binnen je functiegebied en heb je bij voorkeur op verschillende locaties en met verschillende doelgroepen gewerkt.

Eigenschappen als betrokkenheid, doorzettingsvermogen, (intellectuele) nieuwsgierigheid, analytisch inzicht en zelfreflectie helpen jou het beste uit jezelf en je specialisatieopleiding te halen. Talentvolle gedragswetenschappers met een sterke gerichtheid op innovatie, creativiteit en samenwerking mogen zich dan ook bijzonder aangesproken voelen.

Begeleiding
Onder verantwoordelijkheid van een ervaren praktijkopleider ontvang je werkbegeleiding en supervisie. De praktijkopleiders leren jou graag de fijne knepen van het vak en je kunt op hen terugvallen bij vragen, of om mee te sparren. 

Opleiders
Marit Bierman, P-opleider en klinisch neuropsycholoog
Liesbeth Smit, waarnemend P-opleider en klinisch psycholoog

Faciliteiten
GGz Centraal biedt opleidelingen die onderzoek doen, ondersteuning bij het omzetten van een onderzoeksvraag. Dit gebeurt in de vorm van een uitvoerbaar project, onder meer door het aanbieden van skillslabs.

Per regio hebben we een intern scholingsaanbod voor postmasteropleidingen in de medische- en gedragswetenschappen. Daarnaast wordt er gezamenlijk gerefereerd. GGz Centraal organiseert lezingen en workshops. Jij kunt als opleideling van deze faciliteiten gebruikmaken.

Wij vergoeden 100% van de opleidingskosten (cursorisch onderwijs, inclusief leertherapie), dit is exclusief literatuur. Daarnaast vindt een deel van het cursorisch onderwijs binnen werktijd plaats. Wij hanteren geen terugbetalingsregeling van de studiekosten.

 

Contact 
Voor meer informatie over de P-opleiding: Ellen Ruiter, secretaresse p-opleiding
033 4603500, secretariaat.p-opleiding@ggzcentraal.nl.