Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie is niet alleen een zaak van universiteiten en academische ziekenhuizen. Ook in grote instellingen is onderzoek onmisbaar.

Het laat ons zien wat het effect is van hetgeen we doen. En het zorgt ervoor dat we de kwaliteit van onze cliëntenzorg kunnen vergroten.

Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschap en de praktijk

De beste ideeën ontstaan op de werkvloer. Daarom vinden we het belangrijk om medewerkers, cliënten en naasten te stimuleren om hun kennis te gebruiken voor vernieuwing.

Ons wetenschappelijk onderzoek is over het algemeen praktijkgericht. Ze kunnen direct van invloed zijn op de kwaliteit van diagnostiek en behandeling in de dagelijkse cliëntenzorg. Zo verbeteren we continue de kwaliteit van onze zorg en werken we aan onderzoek wat er echt toe doet.

We helpen jou bij het uitvoeren van je onderzoek

Binnen de afdeling wetenschappelijk onderzoek we jou inhoudelijk, maar ook in de randvoorwaarden voor het uitvoeren van het onderzoek. Denk daarbij aan de volgende zaken:

  • Advies over het opstellen van een onderzoeksvoorstel en het aanvragen van subsidies
  • Ondersteuning door een statisticus
  • Skillslabs, zoals het schrijven van wetenschappelijke artikelen, SPSS of Endnote
  • Toegang tot onderzoekssoftware en ondersteuning in het gebruik van deze programma's
  • Advies over METC indiening en andere juridische aspecten
  • PR rond het onderzoek

Onderzoek tijdens jouw postmaster opleiding

Een goede aansluiting tussen theorie en praktijk, dat vinden we belangrijk in ons wetenschappelijk onderzoek. Dit is een verplicht onderdeel van de A-opleiding, P-opleiding en de VS-opleiding. Dat doen we in een breed netwerk, samen met universiteiten en andere instellingen.

Promoveren bij GGz Centraal

Ook bij GGz Centraal bieden we de mogelijkheid om te promoveren. Binnen jouw opleiding, maar ook als traject naast je werk als behandelaar. Wil jij meer weten over onze promotie-trajecten? Neem dan contact op met de afdeling wetenschappelijk onderzoek.

Een onderzoeksstage lopen

Doe je een onderzoeksmaster en wil je een onderzoek doen waarbij je direct invloed hebt op de praktijk? Dat kan bij GGz Centraal!

Stuur een mail met jouw onderwerp van interesse naar afdeling WO, dan kijken wij of we een onderzoek vinden dat aansluit. 

 

Onze onderzoekslijnen

We doen onderzoek naar verschillende stoornissen, zoals psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en angst- en dwangstoornissen.

Daarnaast hebben we een aantal grootschalige projecten binnen GGz Centraal, met onder andere:

  • Een groot leefstijl-onderzoek, die nu ook binnen de ambulante zorg wordt toegepast met GOAL!.
  • Het zorgprogramma HYPE, die jongeren met een borderline-persoonlijkheidsstoornis ondersteunt.
  • De SAM applicaties, die cliënten met een autismespectrumstoornis ondersteunt in het omgaan met dagelijkse ervaren stress. 

Aan jou de keuze

GGz Centraal is omvangrijk en divers. Daarom kunnen we inspelen op individuele ontwikkelwensen, functie-inhoud en type behandelprogramma. Aan jou de keuze.

Bekijk onze vacatures

Meer informatie over Wetenschappelijk Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek staat binnen GGz Centraal als een huis. Bekijk hier aanvullende informatie over onze onderzoekslijnen, resultaten en publicaties.

Lees meer over ons wetenschappelijk onderzoek