Onze arbeidsvoorwaarden

Vitaal, geïnspireerd en met plezier werken

Goed opgeleide en geïnspireerde medewerkers zijn cruciaal in het bieden van onze specialistische zorg. Professionals zoals jij, die vanuit hun eigen specialisme invulling geven aan hun vak én aan samenwerking, kennisdeling en innovatie.

Zo geven we met elkaar de ggz van nu en van de toekomst verder vorm. Want de doorontwikkeling van GGz Centraal is meer dan ooit afhankelijk van ons vermogen om onze collega’s vitaal, geïnspireerd en met plezier hun werk te laten doen.

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden

Zo zorgen we dat je met plezier naar je werk gaat

  • Onderlinge verbinding tussen collega's, dat vinden we belangrijk. Want samen zijn we meer dan de som der delen. Als medewerker ben je dan ook betrokken bij keuzes in de koers van onze instelling. Met elkaar kunnen we meer bereiken.

  • Groei en ontwikkeling van onze medewerkers staan bij ons centraal. Dat zijn immers de belangrijkste ingrediënten voor vernieuwing en inspiratie.

  • We geven vertrouwen aan onze medewerkers en stimuleren eigen regie en autonomie. Zo dragen we bij aan een positief werkklimaat, waar medewerkers met plezier patiënten begeleiden en behandelen in hun weg naar herstel.

  • We zoeken naar nieuwe, grensverleggende werkwijzen die bijdragen aan continue verbetering van de zorg voor onze patiënten. Daarom ondersteunen we initiatieven van medewerkers om zichzelf, elkaar en ons zorgaanbod te ontwikkelen. Zo krijg je bijvoorbeeld de ruimte om wetenschappelijk onderzoek te doen naast jouw werk, of je aan te sluiten bij ons innovatie-netwerk.
Arbeidsvoorwaarden die passen bij jou

Arbeidsvoorwaarden die passen bij jou

Mogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. We zijn een grote organisatie, met verschillende werklocaties en een grote diversiteit aan specialismen. Daarom kunnen we inspelen op je ontwikkelwensen, functie-inhoud en een woon-werkafstand die in balans is.

Die balans ziet er voor iedereen anders uit en kan per levensfase verschillen. Maar hij kan ook veranderen tijdens je loopbaan bij GGz Centraal. Misschien wil je meer of juist minder werken? Een opleiding gaan volgen? Een ontwikkelstap maken of juist een stapje terug doen? We faciliteren graag in het vormgeven van je loopbaan, op een manier die past bij wie jij bent en wat jij kunt.>

CAO en regelingen

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ. Hieronder vind je een samenvatting van de arbeidsvoorwaarden waar je op kunt rekenen. Wil je meer informatie over de CAO? Kijk dan op de website van de Nederlandse ggz.

Salaris conform de CAO GGZ

Onze functies worden ingedeeld volgens de FWG-systematiek. Jouw persoonlijke inschaling is op basis van kennis en ervaring volgens de CAO GGZ. Jaarlijks krijg je een periodieke verhoging tot het maximum van jouw functieschaal is bereikt.

Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering

Jouw vakantietoeslag bedraagt 8% van het jaarsalaris en wordt in mei uitbetaald. De eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van jouw jaarsalaris en wordt in december uitbetaald.

Reiskostenvergoeding

Woon-werkverkeer reiskosten worden vergoed conform de CAO GGZ. Voor zakelijk verkeer met je eigen auto of openbaar vervoer bieden wij een ruime vergoeding.

Werkkostenregeling

Via een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, aanvullende reiskostenvergoeding of extra verlof.

Vakantie-uren en verlof

Als je fulltime (36 uur) werkt, heb je recht op 166 vakantie-uren. Daarbij ontvang je levensfasebudget uren (35 uur per jaar bij een fulltime dienstverband). Bij een parttime dienstverband wordt dit verhoudingsgewijs aangepast.

Bij bijzondere gebeurtenissen krijg je betaald verlof. Denk aan een huwelijk of overlijden van naasten. Zorgverlof en ouderschapsverlof hoort ook bij de mogelijkheden.

Pensioen opbouwen

Je bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Dat is niet alleen geld voor later. Bij het PFZW is ook iets geregeld als je arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. GGz Centraal neemt een groot deel van de premie voor haar rekening.

Fulltime of parttime werken

Een fulltime aanstelling houdt bij ons in dat je wekelijks gemiddeld 36 uur werkt. In veel functies is het parttime werken zeker mogelijk.

Collectieve verzekeringen

GGz Centraal heeft collectieve afspraken met een aantal zorgverzekeraars. Op de websites van IZZ en Zilveren Kruis vind je informatie over de geboden pakketten en premies.

Voor medewerkers bestaat er het speciaal ontwikkeld verzekeringspakket 'Via mijn werk'. Deze verzekeringen worden collectief ingekocht. Daarom profiteren medewerkers van een flinke korting op de premie en van uitstekende voorwaarden.

Scholing en persoonlijke ontwikkeling

Scholing en persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk. Daarom heb je minimaal één keer per jaar heb je een gesprek met jouw leidinggevende over de resultaten en je persoonlijke ontwikkelingswensen. Wil je een opleiding of cursus volgen? Dat kan extern, of via ons eigen opleidingsaanbod. En hoort bij jouw functie een BIG-registratie of een RGS-registratie? Dan vergoeden wij de kosten voor de (her)registratie.

Aan jou de keuze

GGz Centraal is omvangrijk en divers. Daarom kunnen we inspelen op individuele ontwikkelwensen, functie-inhoud en type behandelprogramma. Aan jou de keuze.

Bekijk onze vacatures

Werken in de specialistische ggz

We stimuleren onze medewerkers om ideeën uit te proberen en hun kwaliteiten te ontwikkelen. Geïnspireerde collega's maken het verschil voor patiënten met complexe problematiek.

Lees de verhalen van onze collega's