De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog)

Wil jij je specialiseren tot gezondheidszorgpsycholoog? Als gz-psycholoog bij GGz Centraal werk je zelfstandig als behandelaar in de specialistische ggz. Je voert psychodiagnostisch onderzoek uit, stelt diagnoses en behandelt patiënten.

Solliciteer voor de gz-opleiding

Opleiding tot gz-psycholoog
Opleiding tot gz-psycholoog

Het programma van de gz-opleiding

Ieder jaar in januari start een groep masterpsychologen hun gz-opleiding bij GGz Centraal. De opleiding tot gz-psycholoog duurt 2 jaar. In die tijd werk je binnen 2 verschillende behandelteams. Zo doe je brede ervaring op met diverse patiëntengroepen en behandelprogramma’s.

Tijdens de opleiding werk je 4 dagen binnen een behandelteam en volg je één dag in de week cursorisch onderwijs. Dat wordt verzorgd door de Rino Groep in Utrecht.

Het accent van jouw opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog ligt op volwassenen en ouderen (V&O) of op kinderen en jeugd (K&J).

Brede werkervaring opdoen

Omdat we een omvangrijke organisatie zijn, heb je bij GGz Centraal de mogelijkheid om diverse werkervaring op te doen. Daarin bieden we maatwerk. We zoeken voor passende werkplaatsen, zowel binnen onze eigen specialistische teams als bij de diverse instellingen waarmee we samenwerken.

Volg jij bijvoorbeeld de opleiding in het aandachtsgebied V&O, maar wil je toch een periode werken met adolescenten? Of heb je interesse in doelgroepen zoals LVB of forensisch? Dan kijken we met je mee naar de mogelijkheden. Zo zorgen we dat de opleiding aansluit bij jouw ambities en leerdoelen.

Vergoeding van de opleidingskosten

Tijdens jouw opleiding tot gz-psycholoog krijg je een leerarbeidsovereenkomst van 32 uur per week. We vergoeden de opleidingskosten van het cursorisch onderwijs. Daarnaast vindt het cursorisch onderwijs gedeeltelijk binnen werktijd plaats.

Bekijk onze vacatures voor de gz-opleiding

Goede begeleiding van ervaren opleiders

Goede begeleiding van ervaren opleiders

Een opleiding volgen naast jouw werk is een intensief traject. Des te belangrijker is een goede ondersteuning in het proces. Daarom kun je bij GGz Centraal rekenen op begeleiding en supervisie van ervaren opleiders.

Opleiders

Marit Bierman, P-opleider en klinisch neuropsycholoog
Milan van Diermen, plaatsvervangend P-opleider en klinisch psycholoog

Samenwerking binnen GGz Centraal

Onze p-opleiding werkt nauw samen met de andere opleidingen binnen GGz Centraal. Zo organiseren we samen refereeravonden en trainingen om de deskundigheid te bevorderen. Ook werken we nauw samen met de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek, die jou kan ondersteunen met kennis over onderzoeksmethoden.

Jouw opleiding staat centraal

Als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (Piog) bij GGz Centraal staat jouw opleiding centraal. We kijken verder dan wat nodig is, waar word jij uiteindelijk een goede GZ-psycholoog van? Daarin regelen we veel extra’s:

  • Je krijgt werkbegeleiding en supervisie voor diagnostiek en behandeling. Dat betekent dat je soms wel 4 directe begeleiders én een praktijkopleider hebt, die zicht houden op jouw opleiding.
  • Iedere 6 weken heb je een opleidingsmiddag, waarbij je intervisie hebt met andere opleidelingen van GGz Centraal. Dat zorgt voor onderlinge verbinding én stimuleert een kennisuitwisseling tussen de 1e en 2e jaars opleidelingen.
  • We organiseren een moreel beraad waarin je dilemma’s in jouw opleiding kunt bespreken.
  • Je kunt lesgeven voor ons ontwikkelingstraject PrOMO.
  • Iedere maand organiseren we een refereeravond om jouw inhoudelijke kennis uit te breiden.

Tijdens jouw GZ-opleiding is het de kunst om de balans te vinden tussen het inhoudelijke werk en jouw eigen leerproces. Tijdens de opleiding is er dan ook aandacht voor jouw leerdoelen en planning. Wat heb jij nodig? Want tijdens jouw opleiding tot GZ-psycholoog staat jouw opleiding centraal.

Solliciteren voor de opleiding tot gz-psycholoog bij GGz Centraal

Zowel interne als externe kandidaten kunnen solliciteren voor de gz-opleiding van GGz Centraal. De vacatures voor de opleidingsplekken worden ieder jaar geopend in april. Staat de vacature nog niet online? Meld je aan voor de Job Alert, zodat je zeker weet dat je de sollicitatieperiode niet mist.

Bekijk de vacatures voor de opleiding tot gz-psycholoog

Volg jouw opleiding bij GGz Centraal

Bekijk onze vacatures voor de opleiding tot gz-psycholoog.

Bekijk onze vacatures

Heb je vragen over de gz-opleiding?

Voor meer informatie over de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij GGz Centraal kun je contact opnemen met:

Ellen Ruiter, secretaresse P-opleiding
06 2343 6471