Werken in de ouderenpsychiatrie

Een uitdagende en diverse doelgroep

Nederland vergrijst en ook de groep patiënten van 60 jaar of ouder met psychische problematiek groeit. Naast de psychiatrische stoornissen, spelen bij de ouder wordende patiënt ook somatische klachten en levensfaseproblematiek een rol. Ouderenpsychiatrie is dan ook een dynamisch werkveld voor jou als zorgprofessional.

Werken in de ouderenpsychiatrie
Ouderenpsychiatrie

Patiënten met levensverhalen

Patiënten in de ouderenpsychiatrie hebben al een heel leven achter de rug. Ze hebben verhalen over het opvoeden van kinderen, werk of sport. En over het veranderen van de tijd. De ouderenpsychiatrie is dan ook het werkveld bij uitstek waarin jouw passie voor mensen en nieuwsgierigheid naar hun verhalen en achtergrond tot zijn recht komt.

Alle vacatures Aanmelden Job Alert

Levensfaseproblematiek

In de ouderenpsychiatrie werk je met een diverse groep patiënten. De gemene deler is niet de aandoening, maar de leeftijd. Toch zijn er thema’s die centraal staan, bijvoorbeeld eenzaamheid en rouwverwerking in de breedste zin van het woord. Niet alleen door het verlies van dierbaren, maar ook van werk, mobiliteit of sociale rol.

De hulpvraag waarmee je cliënten helpt gaat dan ook vaak om acceptatie van wat is. En met resultaat. Want door specialistische behandeling en ondersteuning kun je veel bereiken in herstel, zelfredzaamheid en het behoud van de regie over hun eigen leven.

Bekijk onze vacatures in de ouderenpsychiatrie

Samenwerking met diverse ketenpartners

In alle specialismen van de ggz werk je samen met verschillende ketenpartners. Maar in de ouderenpsychiatrie des te meer. Niet alleen mantelzorgers worden betrokken in het zorgproces, ook onderhoud je contact met diverse andere instanties. Dementie-coaches, huisartsen, wijkzorg en dagbesteding. Door de zorg dichtbij de patiënt te organiseren, versterken jullie samen het vangnet rondom de oudere patiënt.

Misvattingen over het werken in de ouderenpsychiatrie

Werken met ouderen is saai, je doet alleen maar ADL en de patiënten worden nooit meer beter. Het zijn misvattingen die verpleegkundigen Angela en Robin vaak voorbij horen komen over hun werk in de ouderenpsychiatrie.

Ouderenpsychiatrie: een fantastisch vak

'Eenzaamheid en verlies zijn belangrijke thema’s in onze zorg,' vertelt ambulant psychiatrisch verpleegkundige Teus. 'Veranderingen gaan misschien niet meer zo snel als bij jongere cliënten, maar je kunt nog zo veel met deze doelgroep bereiken.'

Wilma van Dijke, Ambulant Psychiatrisch Verpleegkundige
'De band die je met de patiënt opbouwt is belangrijk. Je moet rust en vertrouwen uitstralen. Niet direct handelen op basis van jouw observaties, maar goed kijken naar de sfeer en aansluiten bij het tempo van de patiënt.'
Wilma van Dijke, Ambulant Psychiatrisch Verpleegkundige

Ouderenpsychiatrie vacatures

Contact

Heb je een vraag over een vacature of over de sollicitatieprocedure? Bel of mail met één van onze recruiters.

Neem contact op Maak een Job Alert aan