Werken bij MetMaya

Passende hulp en ondersteuning, dichtbij huis

MetMaya komt voort uit de bestaande jeugdhulporganisaties Youké, GGz Centraal en De Rading. Die organisaties gingen in 2023 de samenwerking aan in de regio Amersfoort. 

Het doel? Passende hulp en ondersteuning, dichtbij huis. Een aanspreekpunt voor de cliënt, maar wel de expertise van drie organisaties. Met hulpverleners die beter samenwerken, vaste gezichten voor de gezinnen en het voorkomen van uithuisplaatsingen. 

Werken vanuit gebiedsteams

MetMaya biedt ambulante hulp en ondersteuning zoveel mogelijk vanuit gebiedsteams, in de gemeenten en wijken.

In de gebiedsteams werken jeugdhulpverleners met uiteenlopende deskundigheid en verschillende achtergronden samen. Alle specialistische hulp bij elkaar, overzichtelijk voor de ouders en kinderen. En samen met de partners die er in de wijk al zijn, zoals huisartsen, wijkteams en het onderwijs.

Bekijk alle vacatures bij MetMaya

Vacatures bij MetMaya