Werken in de kinder- en jeugd ggz

Voor ieder kind de beste kansen

Als zorgprofessional in de kinder- en jeugd ggz help jij kinderen en jongeren die in de loop van hun leven te kampen krijgen met psychische problemen. Zo kunnen zij zich optimaal ontplooien en later zelfstandig deelnemen aan onze samenleving.

Werken in de kinder- en jeugdpsychiatrie
Kinder- en jeugdpsychiatrie

Specialistische jeugd ggz vanuit Fornhese

De kinder- en jeugd ggz van GGz Centraal wordt uitgevoerd door ons organisatieonderdeel Fornhese.

We helpen kinderen en jongeren met problemen in verschillende levensgebieden. Bijvoorbeeld binnen relaties in het gezin of op school. Dit kan gevolgen geven op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. En het kan de ontwikkeling in de weg staan. Soms zijn die problemen zo langdurig en hardnekkig dat specialistische ggz-hulp nodig is. Als zorgprofessional help jij om de problemen in kaart te brengen en op te lossen.

Alle vacatures Aanmelden Job Alert

Integrale jeugdhulp vanuit MetMaya

In de regio Amersfoort werkt GGz Centraal samen met Youké en De Rading. Dit samenwerkingsverband heet MetMaya.

Lees meer

Brede problematiek

In de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie werk je met kinderen en jongeren van 0-18 jaar met ernstige en vaak complexe psychische problemen. Zo kom je kinderen en jongeren tegen met ADHD, autismespectrumstoornissen, persoonlijkheidsproblemen, stemming- en angststoornissen, psychotische klachten, zelfbeschadigend gedrag en gedragsproblemen.

Omdat je binnen Fornhese werkt binnen multidisciplinaire teams kun je samen met je collega’s snel analyseren wat de aard van het probleem is en tot actie komen. Een werkgebied met veel diversiteit en regionale verschillen, waarbij je zichtbaar verschil kunt maken.

Bekijk de vacatures in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Multidisciplinaire zorg

Tijdige professionele hulp is belangrijk om te voorkomen dat problemen erger worden. Veel kinderen worden geholpen door hun ouders, leerkrachten of basis-ggz. Maar soms is een meer specialistische aanpak nodig.

Binnen de kinder- en jeugd ggz van Fornhese bekijk je een probleem letterlijk van alle kanten. Je stemt de behandeling af met alle zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Door het hele netwerk actief te betrekken, versterken jullie samen het vangnet rondom het kind of de jongere.

Lees meer over onze kinder- en jeugd ggz van Fornhese

Verhaal van GZ-psycholoog Audrey

'Ik ben niet iemand die stilzit en afwacht. En dat wordt hier aangemoedigd en gewaardeerd.'

GZ-psycholoog Audrey vertelt over haar werk bij de polikliniek van Fornhese in Hilversum

Luister naar de podcast over kinderen met autisme en spraak-taal problematiek

De Kersenboom: een behandelgroep voor jonge kinderen met autisme en spraak-taal problematiek

Luister naar de podcast over de Kersenboom, een behandellocatie voor kinderen met autisme en spraak-taal problematiek.

sociotherapeut Jeannette vertelt over emotie-regulatie bij jonge kinderen

'De kinderen gaan heel bewust aan de slag met het reguleren van hun emoties’

Sociotherapeut Jeannette werkt met kinderen van 4 tot 6 jaar met ernstige emotie-regulatie problematiek.

Verhaal van sociotherapeuten Mirjam en Rosa

'Alles is erop gericht dat kinderen leren om contact te maken.'

Sociotherapeuten Mirjam en Rosa vertellen over de PRT-methode. Die wordt gebruikt bij de behandeling van jonge kinderen met autisme en spraak-taal problematiek.

Mirjam en Rosa, de Kersenboom
'Laatst zei een kind voor het eerst het woord ‘mama’. Dat zijn kleine momenten die dit werk zo leuk maken.'
Mirjam en Rosa over de Kersenboom, waar ze werken met kinderen met autisme en spraaktaal-problematiek
Wieske Overbeek, Psychiater
'In de kinder- en jeugd ggz gaat het naast de psychiatrische klachten ook over ontwikkeling. Daarvoor zijn de ouders en belangrijke volwassenen heel hard nodig. Het is mooi als het lukt om samen een kind weer perspectief te geven, een omgeving te creëren waarin het zich optimaal kan ontwikkelen.'
Wieske Overbeek, Psychiater
Laureen Soute, Psychiater
'Het multidisciplinaire werken maakt het vak van psychiater interessant. Het team van Fornhese is energiek en divers, ik kan altijd terugvallen op de expertise van ervaren collega’s. Tegelijkertijd is er veel ruimte voor de nieuwe inzichten die ik als startende psychiater meebreng.'
Laureen Soute, Psychiater
Irene Baars, GZ-Psycholoog Kind & Jeugd
'Het allerleukste aan mijn werk vind ik het persoonlijke contact. Dat ik een stukje met hen mag ‘meelopen en meedenken’ en hen kan ondersteunen om zelf een stapje verder richting hun doel te zetten.'
Irene Baars, GZ-Psycholoog Kind & Jeugd
Jaimy Bontje, GZ-Psycholoog i.o.
'In de kinder- en jeugd ggz kijk je niet alleen naar het kind en hoe deze zich ontwikkelt, maar wordt ook het systeem waarin het kind opgroeit betrokken. Ieder kind en zijn omgeving zijn immers uniek.'
Jaimy Bontje, GZ-Psycholoog i.o.

Gerelateerde vacatures

Contact

Heb je een vraag over een vacature of over de sollicitatieprocedure? Bel of mail met één van onze recruiters.

Neem contact op Maak een Job Alert aan