Serra en Debby geven tips over hoe je als regieverpleegkundige verbeteringen in de zorg doorvoert

Hoe neem je als regieverpleegkundige collega's mee in veranderingen?

Serra en Debby geven tips over hoe je als regieverpleegkundige verbeteringen in de zorg doorvoert
Hoe voer je als regieverpleegkundige verbeteringen in de zorg door? Serra en Debby geven tips.

Als regieverpleegkundige in de ggz neem je het voortouw in het doorvoeren van verbeteringen op de afdeling. Tijdens hun opleiding zijn verpleegkundigen Serra en Debby aan de slag gegaan met het onderwerp familieparticipatie. Hoe hebben ze dat aangepakt en wat zijn hun tips voor andere verpleegkundigen? 

Als verpleegkundige invloed uitoefenen op hoe de zorg is vormgegeven

Enthousiast blikt verpleegkundige Serra terug op haar opleidingstraject. 'Je kunt als regieverpleegkundige echt een leidersrol nemen en voorstellen doen om de zorg te verbeteren. Eerst dacht ik; wat heb ik als verpleegkundige nou te zeggen? Maar tijdens de opleiding realiseerde ik me steeds meer dat ik me echt mag laten horen.' 

'De rol van regieverpleegkundige is minder uitvoerend, je hebt meer tijd mee te denken over hoe de zorg is vormgegeven,' vult collega Debby haar aan. 'Toch herkennen andere verpleegkundigen vast ook dat veranderingen op de afdeling soms ook weerstand met zich meebrengen. Het is altijd éxtra, er gaan nooit taken af.' 

Hoe neem je collega's nu mee in die veranderingen en in de positieve sfeer? Serra en Debby delen hun ervaringen.

Tip 1: Bedenk samen met het team wat er veranderd moet worden

'Voor veranderingen heb je draagvlak nodig uit het team. Wij begonnen met een visiebord, waar alle verpleegkundigen uit het team op konden aangeven waar zij verbeteringen zagen. Zo denken collega's echt mee over wat er verbeterd kan worden. We keken ook naar wat er wél goed gaat. Dat is natuurlijk een goede basis om vanuit te werken.' 

'Dat visiebord is uiteindelijk ook leuk om na een tijd op terug te kijken. Dan zie je wat je allemaal al hebt gedaan en hoe we als afdeling vooruit zijn gegaan. Dat motiveert!'

Tip 2: Gluren bij de buren

'Aan het begin van ons project hebben we een rondje langs de velden gedaan en tips verzameld vanuit andere afdelingen. Hoe hebben zij gewerkt aan familieparticipatie? En wat zijn inzichten vanuit bijvoorbeeld de familieraad, cliëntenraad of familie-vertrouwenspersonen?' 

'Een van de collega's kwam met de tip om een nulmeting te doen. Slim en handig, daar hadden we zelf nog niet direct aan gedacht!' 

Tip 3: Wat zeggen de officiële richtlijnen?

'Bij kwaliteitsverbeteringen hoort Evidence Based Practice. We hebben dus direct ook de officiële richtlijnen rondom familieparticipatie in de ggz er eens bij gepakt. Hoe staat het eigenlijk voorgeschreven? En is dat ook gebaseerd op onderzoek? Dat gaf een mooie richting voor onze doelstellingen.'

Tip 4: Neem het team mee in de voortgang

'Het woord regie in regieverpleegkundige kan een benauwend woord zijn. Terwijl we natuurlijk sámen aan de slag willen met de kwaliteit van zorg. Het is daarom belangrijk om het team mee te nemen in de voortgang. Communiceren en informeren is dus het allerbelangrijkste in zo'n verbetertraject.' 

'We hebben daarom een nieuwsbrief opgezet over onze werkzaamheden in de familieparticipatie. Ook dragen we verschillende onderdelen van het project over aan de werkgroepen op onze afdeling, zodat collega's ook echt al betrokken zijn.' 

'Achteraf was ik nog meer met collega's in gesprek gegaan. Ik zou bijvoorbeeld in mijn agenda zetten dat ik het tijdens een werkbespreking of een dienst benoem. Dan spreek je collega's 1-op-1 en krijg je direct mooie input.' 

Tip 5: Zorg voor een goede borging

'Hoe vaak start je iets op dat na 2 maanden weer helemaal vergeten is? Om een succesvolle kwaliteitsverbetering door te voeren moet je het project verankeren in het werk en de organisatie.' 

'Wij hebben dat gedaan door protocollen aan te passen en een folder op ons Intranet te plaatsen. En we blijven zelf natuurlijk ook verantwoordelijk om te evalueren. Daar gebruiken we de overstijgende tijd voor en plannen we in onze agenda's. En gelukkig werken we hier samen aan als regieverpleegkundigen, zodat we elkaar echt alert kunnen houden.'  

Tip 6: Wees enthousiast!

'Enthousiasme is natuurlijk de beste manier om iets over te brengen. We probeerden de presentaties van onze verbeterplannen echt vanuit ons enthousiasme te geven. In een interactieve setting, waardoor het niet voelde als iets dat werd opgelegd. Daarbij probeerden we ons ook in te leven in collega's. Wat zou jij zelf nodig hebben in hun situatie, waarom zou jij weerstand voelen voor verandering?'

Contact over het werk als regieverpleegkundige

Wil je meer weten over onze mogelijkheden voor hbo-verpleegkundigen? Of heb je een vraag over een regieverpleegkundige vacature? Bel of mail met één van onze recruiters.

Neem contact op Open sollicitatie

Regieverpleegkundige in de ggz

Als één van de eerste instellingen in de psychiatrie creëerden we binnen GGz Centraal de rol van regieverpleegkundige. Zodat we beter aansluiten op de zorg van nu én morgen. En jij als hbo verpleegkundige in de ggz de mogelijkheid hebt om je verder te ontwikkelen.

Meer over de rol van regieverpleegkundige

Vacatures regieverpleegkundige

Contact

Heb je een vraag over een vacature of over de sollicitatieprocedure? Bel of mail met één van onze recruiters.

Neem contact op Maak een Job Alert aan