Werken in de spoedeisende psychiatrie

In de acute psychiatrie bieden we ambulante, deeltijd- en klinische behandeling. Het cluster spoedeisende psychiatrie in Flevoland bestaat dan ook uit verschillende zorgteams: de crisisdienst, de High and Intensive Care (HIC), Medium Care en Intensive Home Treatment (IHT).

Vanuit deze teams helpen we patiënten die acute zorg nodig hebben; iemand loopt gevaar of veroorzaakt gevaar als er niet onmiddelijk hulp komt. 

Spoedeisende psychiatrie
Spoedeisende psychiatrie

De acute psychiatrie

In de spoedeisende psychiatrie help je mensen die acute en intensieve hulp nodig hebben. Dat kan komen door bestaande psychiatrische problemen of door een psychische crisis.

Je werkt met complexe behandelcasussen, waar ook de naasten actief bij worden betrokken. Samen met het team de-escaleer je de situatie zo adequaat mogelijk en help je patiënten in korte tijd vooruit.

Dit past bij onze werkwijze in de regio Flevoland, waar herstelgerichte patiëntenzorg en ons motto ‘behandelen doen wij samen’ centraal staan.

Vragen over de spoedeisende psychiatrie?

Wil jij weten of het werken in een van onze teams in de spoedeisende psychiatrie bij jou past? We kijken en denken graag met je mee.

Stuur ons een bericht

Samenwerken vanuit een multidisciplinair team

De behandelingen in de spoedeisende psychiatrie zijn bij voorkeur ambulant, maar indien nodig wordt ook klinische zorg aangeboden. We kijken samen met de naasten en eventueel huidig behandelaar welke zorg passend is.

Al onze teams in de spoedeisende psychiatrie zijn multidisciplinair. Je werkt samen met artsen, psychiaters, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, maatschappelijk werkers, vaktherapeuten en begeleiders.

Alles is gericht op de rust van onze cliënten zodat zij veilig terug kunnen keren naar de thuissituatie.

High Intensive Care

Wanneer de crisissituatie niet ambulant kan worden behandeld kan een cliënt tijdelijk worden opgenomen op een HIC-afdeling.

De HIC in Almere is onlangs helemaal verbouwd volgens de huidige standaarden. Patiëntbeleving en kwaliteit van zorg staan voorop. De HIC telt 2 units met in totaal 24 bedden (12 per unit). Onze IC beschikt over 2 extra beveiligde kamers. Daar worden patiënten alleen in uiterste nood geplaatst. Ook voor de extra beveiligde kamers is er goed nagedacht over patiëntbeleving en innovatie.

Bekijk onze vacatures op de HIC

Intensive Home Treatment (IHT) / Crisisdienst

De naam IHT zegt het al: vanuit dit team bieden we intensieve zorg aan huis. Ons doel is om mensen in hun thuissituatie te stabiliseren, eventueel na een opname op de HIC. We behandelen in de eigen, vertrouwde omgeving van de cliënt en kunnen de zorg flexibel op- en afschalen. 

De crisisdienst en IHT werken nauw samen met de klinieken en zijn ook gevestigd in hetzelfde pand: een gloednieuwe kliniek, volgende de moderne standaarden. Daarnaast werk je ook veel samen emt de familie en andere betrokkenen.

Bekijk onze vacatures bij de IHT

Medium Care 

Mensen die zijn opgenomen op de Medium Care hebben nog wel crisiszorg nodig, maar niet meer in de vorm van een gesloten opname. Tegelijk zijn ze nog niet stabiel genoeg om weer terug naar huis te gaan.

Op de Medium Care in Flevoland hebben wij ruimte voor 12 patiënten tussen 18 en 65 jaar. Alles is gericht op de rust van onze patiënten zodat zij veilig terug kunnen keren naar de thuissituatie.

De afdeling is recent verhuisd van Lelystad naar Almere. Dat biedt kansen voor ondernemende zorgmedewerkers, die graag willen helpen in het vormgeven van onze zorg. Zo kun jij actief meedenken over het doorstroom, bijvoorbeeld van een gesloten afdeling naar de Medium Care of een open afdeling. Of over hoe we de samenwerking met de HIC en de gebiedsteams verder kunnen optimaliseren en intensiveren.

Bekijk onze vacatures bij de Medium Care

Blije verpleegkundige lacht naar collega
'We helpen elkaar op een constructieve manier, allemaal vanuit ons eigen achtergrond en expertise. Het is fijn om echt een beroep te kunnen doen op je collega's en zo samen tot te beste behandeling te komen.'
Melihsah Arslan, Neuropsycholoog
vriendelijke teamleider kijkt naar collega
'Collega's krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen. We zijn een lerende organisatie met veel stagiaires en leerlingen.'
Iris Bos, Teamleider polikliniek Almere

Vacatures in de spoedeisende psychiatrie

Werken in Flevoland

Wil jij werken in een omgeving waar lef, vooruitgang en gezelligheid centraal staan? Dan zit je goed bij de regio Flevoland van GGz Centraal.

Lees meer over onze organisatie