Werken bij MetMaya

Werken bij MetMaya

Passende hulp en ondersteuning, dichtbij huis

MetMaya komt voort uit de bestaande jeugdhulporganisaties Youké, GGz Centraal en De Rading. Die organisaties gingen in 2023 de samenwerking aan in de regio Amersfoort. 

Het doel? Passende hulp en ondersteuning, dichtbij huis. Met hulpverleners die beter samenwerken, vaste gezichten voor de gezinnen en het voorkomen van uithuisplaatsingen. 

Werken vanuit gebiedsteams

MetMaya biedt ambulante hulp en ondersteuning zoveel mogelijk vanuit gebiedsteams, in de gemeenten en wijken.

In de gebiedsteams werken jeugdhulpverleners met uiteenlopende deskundigheid en verschillende achtergronden samen. Alle specialistische hulp bij elkaar, overzichtelijk voor de ouders en kinderen. En samen met de partners die er in de wijk al zijn, zoals huisartsen, wijkteams en het onderwijs.

Lees meer over MetMaya

Vacatures bij MetMaya

Integrale jeugdhulp is dé manier om toegang tot alle hulp voor iedereen inzichtelijk te krijgen.
Saskia Tromp, kinder- en jeugdpsychiater

Vanuit GGz Centraal werken bij MetMaya

XXX - hier een kleine toelichting over?