Regio: Amersfoort Hilversum Ermelo Almere Lelystad
Aantal uren per week: 0
Vakgebied: Management, staf en ondersteuning
Opleidingsniveau: WO
Deze vacature delen

Zo werkt u

GGz Centraal ziet klachten als belangrijke bron van informatie tot verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening aan haar cliënten. Cliënten kunnen klachten op diverse manieren kenbaar maken. Het indienen van klachten bij de klachtencommissie is één van de mogelijkheden. Patiënten van GGz Centraal kunnen klachten indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie Midden-Nederland.  

De Regionale Klachtencommissie Midden-Nederland behandelt klachten op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en klachten op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in geval er sprake is van een gecombineerde klacht. De commissie behandelt tevens klachten op grond van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015. Per klachtbehandeling wordt een klachtencommissie ad hoc samengesteld bestaande uit drie leden: de voorzitter-jurist, psychiater en een lid op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van de huidige voorzitter is GGz Centraal op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de klachtencommissie patiënten/cliënten.

Uw taken als voorzitter:
 • het beoordelen van de (voorlopige) ontvankelijkheid van alle binnenkomende klachten.
 • het beslissen over schorsingsverzoeken in de zin van de Wet verplichte ggz.
 • in samenwerking met de ambtelijk secretaris regie voeren over klachten richting bemiddeling of richting hoorzitting.
 • het - in nauw overleg met de ambtelijk secretaris – opstellen van het jaarverslag van de commissie.
 • inhoudelijke en procedurele afstemming met de vicevoorzitters.
 • het voeren van kennismakingsgesprekken of sollicitatiegesprekken (nieuwe externe leden).
 • het (mede) aansturen van diverse jaarlijkse overleggen (klachtencommissie, raad van bestuur, directeuren, patiëntvertrouwenspersonen, centrale cliëntenraad).
 • het aansturen van het scholingsprogramma.
Op jaarbasis ontvangt de commissie ongeveer 50 klachten, die in een hoorzitting worden behandeld. De hoorzittingen vinden op locatie plaats. De belangrijkste locaties van GGz Centraal zijn te vinden in Amersfoort, Hilversum, Almere, Lelystad en Ermelo. De klachtencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die op haar beurt wordt ondersteund door een secretaresse. In de praktijk werken vooral voorzitter en ambtelijk secretaris nauw met elkaar samen.
Lees meer

Wij zorgen voor u

Afspraken rond de vergoedingen zijn vastgelegd in de afspraken Vergoedingsregeling Regionale Klachtencommissie Midden-Nederland.

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Wanneer u met GGz Centraal een overeenkomst aangaat vragen we u om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen deze voor u aan en vergoeden de kosten.
Lees meer

Uw kwaliteiten

Wij zoeken een jurist die zich persoonlijk betrokken voelt bij de geestelijke gezondheidszorg en graag een relevante bijdrage wil leveren aan het optimaliseren van de kwaliteit van de zorgverlening van GGz Centraal. Daarbij is belangrijk dat u:
 • beschikt over een sterk analytisch vermogen.
 • goede sociale vaardigheden hebt.
 • in staat bent tot een onbevooroordeelde en onpartijdige opstelling.
 • beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Gezien het belang van de taak van de commissie zoeken wij iemand met deskundigheid op het gebied van gezondheidsrecht, in het bijzonder de Wet verplichte ggz, het procesrecht en met ervaring als voorzitter van een klachtencommissie. Tevens verwachten wij een flexibele inzetbaarheid en een goede bereikbaarheid voor de ambtelijk secretaris. U dient van onbesproken gedrag te zijn. 
 
Lees meer

Met elkaar

Bij GGz Centraal rekenen elk jaar zo’n 25.000 patiënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3.000 collega’s willen we elke dag het verschil maken voor onze patiënten. Dit doen we door strategisch te verbinden, te blijven innoveren en als collega’s op elkaar te bouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu én van morgen. Meer weten over onze strategische koers? U leest het hier
Lees meer

Versterk ons

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mw. mr. H. Lokven - van der Meer, voorzitter Regionale Klachtencommissie Midden-Nederland via +31 621883241. 

Indien u het op prijs stelt om over deze functie contact te hebben met de raad van bestuur van GGz Centraal, dan kan dit via het bestuurssecretariaat +31 33 4609 701.
Voor algemene vragen en vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij Recruitment via recruitment@ggzcentraal.nl of via +31 881 340 415.

De sollicitatiegesprekken vinden naar verwachting plaats op: 6 april (vanaf 15.30 uur), 8 april (vanaf 17.00 uur), 21 april (vanaf 17.00 uur). Wij verzoeken u hiermee alvast rekening te houden.
Lees meer
Sluitingsdatum: 25-03-2021
Deze vacature delen

Gerelateerde vacatures

 • Geen gerelateerde vacatures gevonden

Vragen?

Wil je meer inhoudelijke informatie over de vacature? Bel of app dan met de vacaturehouder. Voor algemene vragen of vragen over de sollicitatieprocedure kom ik graag met je in contact.

Inge van Gent
Inge van Gent

Recruitment Coördinator