Psychiater Kinder- & Jeugdpsychiatrie Ermelo (24-36 uur)

Regio: Ermelo
Psychiaters en artsen
Opleidingsniveau: WO
Aantal uren per week: 36
Doorsturen
 
Doorsturen
 

Wat ga je doen?

Wil jij samen met ons de zorg voor kinderen en jeugdigen zo goed mogelijk vormgeven? Wij maken graag gebruik van jouw expertise als kinder- en jeugdpsychiater en jouw ideeën die bijdragen aan de ontwikkeling van onze organisatie. 

Als psychiater werk je in het poliklinische team (6-18 jaar) en in één of beide deeltijdteams. In nauw overleg met collega kinder- en jeugdpsychiaters en het hoofd bedrijfsvoering draag je zorg voor afstemming in de werkzaamheden van de behandeling en het beleid. Je zorgt mede voor een optimaal behandelmilieu, uitgaande van de behandelprogramma's, de vraagstelling van patiënten, hun ouders/verzorgers en de behandeldoelen. Je participeert in de regionale crisisdienst buiten kantooruren en de bovenregionale kinder- en jeugd achterwachtfunctie van Fornhese. Daarnaast heb je een rol in de opleiding van onze opleidelingen, denk daarbij aan psychiaters en verpleegkundig specialisten. 

In de regio Noord West Veluwe staat een enthousiast FACT jeugd-team in de startblokken waarbij je als psychiater betrokken bent. Wij zoeken actief de samenwerking met andere organisaties in de regio om de zorg voor kinderen/jongeren en hun gezinnen zo goed mogelijk ingebed, maar ook zo kort als mogelijk, vorm te geven. Samen met jouw collega-psychiaters ben je ook betrokken bij de verdere ontwikkeling van de kinder- en jeugdpsychiatrie binnen onze organisatie, wij maken graag gebruik van jouw kennis en kunde. 

Fornhese heeft een team kinder- en jeugdpsychiaters dat verantwoordelijk is voor psychiatrische zorgverlening in de regio Eemland, Noord-West Veluwe en een team Flevoland en Gooi en Vechtstreek. De verdeling van taken van de kinder- en jeugdpsychiaters gaat in overleg binnen deze teams. 
Uitklappen

Wat heb je nodig?

  • een registratie als kinder- en jeugdpsychiater, ervaring is fijn, maar niet noodzakelijk;
  • belangstelling voor beleidsmatige aspecten, zoals het mede ontwikkelen van nieuwe concepten in samenwerking met ketenpartners;
  • je bent een stevige professional die in staat is de integratie van het behandelproces adequaat te initiëren en te begeleiden;
  • je vindt het een uitdaging om samen te werken in complexe casussen en bent creatief in het zoeken naar oplossingen.
Uitklappen

Wat mag je verwachten?

Als omvangrijke instelling met verschillende werklocaties bieden we vele mogelijkheden. We kunnen hierdoor o.a. inspelen op ontwikkelwensen, functie inhoud en woon-werk reisafstand van onze huidige en potentiele collega’s. Wij bieden veel diversiteit; geografisch (stedelijk gebied, platteland, poldergebied), qua populatie, behandelprogramma en subcultuur. Op professioneel én persoonlijk vlak: we zien wie je bent en wat je kan.

In de basis kun je in ieder geval rekenen op:
  • een contract voor 24-36 uur per week voor onbepaalde tijd;
  • het salaris is conform de CAO GGZ, AMS regeling;
  • wij kennen een actief scholingsbeleid en bieden uitstekende, flexibele arbeidsvoorwaarden. Je kunt deze vinden op onze website
  • referentiecheck en een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een onderdeel van onze selectieprocedure.
Uitklappen

Waar ga je werken?

De RVZe Fornhese en Emerhese vormen een resultaat verantwoordelijke zorgeenheid binnen GGz Centraal. Fornhese heeft kinder- en jeugdpsychiatrische voorzieningen in de regio’s Gooi en Vechtstreek, Flevoland, Noord West Veluwe. Emerhese is het behandelexpertisecentrum voor volwassenen met een autisme spectrum stoornis in Amersfoort. GGz Centraal bestaat uit meerdere RVZe’s in midden Nederland, een opleidingsinstituut en ondersteunende vakcentra.

De komende jaren gaan de regio teams van Fornhese zich verder ontwikkelen in de regio’s
en verder samenwerken op behandel- en mogelijk bedrijfsmatig niveau waarin Fornhese de kinder- en jeugdpsychiatrische expertise biedt als ook een bovenregionale essentiële klinische functie inclusief de functies in het kader van de Wet BOPZ/ Wet verplichte ggz en de spoedeisende psychiatrische zorg. 

Fornhese is georganiseerd in regioteams met een bovenregionale borging van de transmurale spoedeisende zorg. De regioteams worden aangestuurd door een kinder- en jeugdpsychiater of klinisch psycholoog samen met een hoofd bedrijfsvoering. Er wordt intensief samengewerkt met de CJG ‘s en andere zorgaanbieders in de jeugdzorg als ook de volwassenenpsychiatrie, de lokale overheden en het (speciaal) onderwijs. De specialisten en generalisten van Fornhese hebben waar mogelijk ook taken in het brede veld van de jeugdhulp, waarbij het doel is om dit veld te versterken met kinder- en jeugdpsychiatrische kennis en kunde.  

In de regio Noord West Veluwe participeren wij actief in Centra voor Jeugd en Gezin, de Zorg Advies Teams en specialistische ondersteuning huisarts. 
Uitklappen

Gerelateerd

  • Geen gerelateerde vacatures gevonden

Solliciteren

Heb je vragen of wil je uit eerste hand meer te weten komen over deze functie? App of bel dan Vera Messbauer (hoofd behandelprogramma K&J Ermelo) +316 20668609 of Anke Leentjens (hoofd bedrijfsvoering) +316 12451966. Zij nemen graag de tijd voor je!

Jouw digitale sollicitatie ontvangen wij graag.

Na het attenderen van onze eigen medewerkers op de vacature, hanteren wij een sluitingstermijn van 12 weken. Als dé geschikte kandidaat zich eerder aandient, dan sluiten we de vacature eerder. Hebben we onze match nog niet gevonden? Dan zoeken we nog wat langer door.

Uitgebreide informatie over de sollicitatieprocedure kun je vinden op werkenbijggzcentraal.nl.
Sluitingsdatum: 12-06-2020
Doorsturen