Doorsturen
 
Doorsturen
 

Geneesheer-directeur/Psychiater Kinder- en Jeugdpsychiatrie

GGz Centraal Fornhese (Kinder- en Jeugdpsychiatrie) is op zoek naar een geneesheer-directeur/psychiater die de komende jaren vanuit een eigenstandige verantwoordelijkheid en bevoegdheid een belangrijke bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van zorg binnen onze organisatie. We willen hiermee voorsorteren op de nieuwe ...

 • Regio: AmersfoortHilversumErmeloAlmere
 • Vakgebied: Staf en managementPsychiaters en artsen
 • Opleidingsniveau: WO
 • Aantal uren per week: 0 uur

Wat gaat u doen?

GGz Centraal Fornhese (Kinder- en Jeugdpsychiatrie) is op zoek naar een geneesheer-directeur/psychiater die de komende jaren vanuit een eigenstandige verantwoordelijkheid en bevoegdheid een belangrijke bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van zorg binnen onze organisatie. We willen hiermee voorsorteren op de nieuwe Wet verplichte ggz.
 
Als geneesheer-directeur bent u onder andere verantwoordelijk voor toepassingen vanuit de Wet Bopz. In dit kader bent u gelegitimeerd beslissingen te nemen die verregaand ingrijpen in de fundamentele rechten van de mens zoals het ontnemen van vrijheden en het toepassen van dwangbehandeling. U bekleedt hierbij een onafhankelijke, eigenstandige positie. De afgelopen periode zijn wij als organisatie bezig geweest om de komst van de Wet verplichte ggz voor te bereiden. U gaat deze voorbereidingen verder voort zetten. U ontwikkelt en onderhoudt hiervoor relaties in de regio met onder meer gemeenten, Openbaar Ministerie en collega ggz aanbieders. Het bureau geneesheer-directeuren (bureau verplichte zorg) en een ervaren jurist ondersteunen u hierbij.
 
De geneesheer-directeur onderhoudt nauwe interne contacten met de directies van onze vijf RVZe’s, de raad van bestuur, collega geneesheer-directeuren, psychiaters en andere zorgverantwoordelijken en relevante interne partijen, zoals de cliëntenraad en de familieraad. Daarbij adviseert u hen gevraagd en ongevraagd inzake de (individuele) kwaliteit van zorg.
 
Het betreft een gecombineerde functie: geneesheer-directeur/psychiater. Naast uw functie als psychiater vervult u in deeltijd de functie van geneesheer-directeur. De omvang van het dienstverband is in overleg.

Wat heeft u nodig?

Specifiek voor deze functie is het van belang om ervaring te hebben met de problematiek binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en bij voorkeur de aantekening kinder- en jeugdpsychiater te hebben. 

Verder heeft/bent u:
 • Een BIG registratie als psychiater en een lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
 • Een brede oriëntatie, visie op en ervaring met de vele facetten van de psychiatrie.
 • Kennis van zorgprocessen en (landelijke) ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg.
 • Voldoende kennis van de betreffende wetgeving (Wet Bopz en Wet verplichte ggz in ontwikkeling), of de bereidheid zich deze kennis eigen te maken.
 • Op de hoogte van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en zet deze kennis in ten behoeve van de eigen organisatie.
 • De capaciteiten om op strategisch niveau mee te denken over het instellingsbeleid en hierop vanuit de kwaliteit van zorg kritisch te reflecteren.
 • In staat om  snel te anticiperen op vraagstukken en hierin kordaat besluiten te nemen waarin een goede afweging wordt gemaakt vanuit de geest van de wetgeving.
 • In staat om meerzijdig partijdig te zijn en oog te hebben voor de belangen van de diverse actoren (onder andere behandelaren, cliënten, familie en instelling), ook als die belangen conflicteren.

Wat mag u verwachten?

 • Wij bieden een contract voor het aantal uren dat voor u gewenselijk is, afhankelijk van uw wensen ten aanzien van patiëntenzorg en/of opleiding. Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Het salaris is conform de CAO GGZ, AMS regeling (€ 8.176,- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek), aangevuld met een toeslag.
 • Een pakket uitstekende flexibele arbeidsvoorwaarden en  een goede balans tussen werk en privé.
 • Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is onderdeel van de selectieprocedure.
 • Het doen van bereikbaarheidsdiensten als geneesheer-directeur, binnen een rooster, is onderdeel van de functie.
 • Verzwaard adviesrecht centrale cliëntenraad en toezichthouding is van toepassing.

Waar gaat u werken?

GGz Centraal is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land en biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen en verslavingsproblematiek. Het werkgebied strekt zich uit over Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Eemland, Veluwe & Veluwe Vallei.

GGz Centraal Fornhese is aanbieder van specialistische  geestelijke gezondheidszorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar en hun naastbetrokkenen. Fornhese richt zich primair op diagnostiek en behandeling van complexe kinder- en jeugd psychiatrische problematiek, waarbij het (weer) op gang brengen van de ontwikkeling van deze kinderen en jeugdigen binnen het gezin, op school en in het 3e milieu centraal staat. Als kinder- en jeugdpsychiatrische voorziening zijn wij actief binnen het brede veld van jeugdzorg en werken wij samen met andere zorgaanbieders.
 
Als geneesheer-directeur maakt u deel uit van het recent uitgebreide ‘college geneesheer-directeuren’. Het college wordt ondersteund door het bureau geneesheer-directeuren (m.i.v. 1 januari 2020: het bureau verplichte zorg). U wordt aangesteld door de Raad van Bestuur.

Solliciteren

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. dr. A.J.K. Hondius, psychiater en voorzitter van het college geneesheer-directeuren, via telefoonnummer 0341-566290.
 
Reacties kunnen worden gestuurd ter attentie van dhr. drs. A.C. Theil, raad van bestuur.
U wordt verzocht via de website te solliciteren.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure kunt u hier  vinden.

Reageren kan tot 10-01-2020.

Gerelateerd

 • Geen gerelateerde vacatures gevonden
Doorsturen