Doorsturen
 
Doorsturen
 

verpleegkundig specialist kinder- & jeugdpsychiatrie 6-18 jaar (24 tot 32 uur)

Ben jij inhoudelijk sterk op het gebied van behandeling van kinderen/jeudigen en hun ouders/verzorgers? Ben jij in staat andere disciplines mee te nemen in actuele ontwikkelingen? Reageer dan op deze vacature van verpleegkundig specialist bij Fornhese in Amersfoort.Een afwisselende baan met de nodige uitdagingen en ...

 • Regio: Amersfoort
 • Vakgebied: Verpleegkunde
 • Opleidingsniveau: WO
 • Aantal uren per week: 24 - 32 uur

Wat ga je doen?

Ben jij inhoudelijk sterk op het gebied van behandeling van kinderen/jeudigen en hun ouders/verzorgers? Ben jij in staat andere disciplines mee te nemen in actuele ontwikkelingen? Reageer dan op deze vacature van verpleegkundig specialist bij Fornhese in Amersfoort.
Een afwisselende baan met de nodige uitdagingen en collegiale en gemotiveerde teamleden. De werksfeer is plezierig, laagdrempelig en transparant. Er is ruimte om zelfstandig te werken en veel ervaring op te doen en jezelf te ontwikkelen op meerdere vlakken binnen een multidisciplinair professioneel team.

Als verpleegkundig specialist verleen je zelfstandig en autonoom medisch specialistische zorg aan kinderen, hun ouders/ verzorgers en andere voor het kind belangrijke personen zoals leerkrachten, binnen een multidisciplinair team, waarin je samenwerkt met de kinder- en jeugdpsychiaters en andere behandelaars. Je verricht medicatiecontacten, doet onderzoek, stelt mede een diagnose en werkt een behandelplan uit, draagt zorg voor continuïteit, controle en evaluatie van de behandeling. Daarbij maak je gebruik van ROM en E-health. 
Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitwerking van onderdelen van het verpleegkundig vakgebied en levert een bijdrage aan verdere professionalisering van deze discipline binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Je vertegenwoordigt op jouw vakgebied Fornhese in interne en externe contacten gezien de regionale functie.

Je verricht binnen het vastgestelde behandelplan medicamenteuze interventies. Psycho-educatie, medicamenteuze behandeling en controle van kinderen met autisme en/of ADHD is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden naast systematische monitoring van overige geïndiceerde medicatie. Je controleert de werking en mogelijk bijwerkingen van medicatie, gericht op het stabiel maken van het toestandsbeeld en het voorkomen van terugval. Daarin passen ook gedragstherapeutische en pedagogische interventies gericht op diagnostiek en behandeling bij slaapproblemen, eetproblemen en het stimuleren van een gezond bewegingspatroon voor kinderen en ouders al dan niet in het kader van medicatiegebruik.

Je helpt mee met het invoeren en verbeteren van de module farmacotherapie, zoals onder andere het gebruikersvriendelijk maken en digitaal inrichten van het EPD, zodat patiëntgegevens beter beschikbaar worden voor evaluatie van behandeling (ROM) en wetenschappelijk onderzoek. Ook neem je deel aan uitvoerend wetenschappelijk onderzoek.

Naast de planbare zorg geef je vanuit het behandelprogramma vorm aan de niet- planbare zorg, waaronder acute crisissituaties en het coördineren van behandeltrajecten waarbij meerdere zorgaanbieders en/of behandelprogramma’s betrokken zijn.

Wat heb je nodig?

 • je hebt een verpleegkundige opleiding, aangevuld met de Master in Advanced Nursing Practice of Master Verpleegkundig Specialist;
 • je bent BIG geregistreerd onder artikel 14 (of lopende in die procedure);
 • je hebt aantoonbaar affiniteit met de genoemde doelgroep, zowel met betrekking tot diagnostiek als behandeling;
 • je durft verantwoordelijkheid te nemen en kunt zelfstandig maar ook in teamverband werken;
 • je bent flexibel, toont initiatief, hebt gevoel voor humor en wil met ons inhoudelijke zorg voorop stellen in de context van uitdagingen op het gebied van digitalisering, registratiedruk en wijzigingen in wet-en regelgeving.

Wat mag je verwachten?

 • wij bieden een contract voor 24-32 uur per week voor onbepaalde tijd. Datum in dienst treding zo spoedig mogelijk;
 • het salaris is conform de CAO GGZ, functiegroep 60 (minimaal € 2.793,-  en maximaal € 4.355,- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek);
 • referentiecheck en een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een onderdeel van onze selectieprocedure;
 • wij kennen een actief scholingsbeleid en bieden uitstekende, flexibele arbeidsvoorwaarden. Je kunt deze vinden op werkenbijggzcentraal.nl.

Waar ga je werken?

Fornhese en Emerhese vormen een resultaat verantwoordelijke zorgeenheid (RVZe) binnen GGz Centraal. Fornhese heeft kinder- en jeugdpsychiatrische voorzieningen in de regio’s Eemland, Flevoland en de Veluwe Vallei. Emerhese is het behandelexpertisecentrum voor volwassenen met een autisme spectrum stoornis in Amersfoort. GGz Centraal bestaat uit meerdere RVZe’s, een opleidingsinstituut en ondersteunende vakcentra.
 
De komende jaren zullen de verschillende onderdelen van Fornhese verder samenwerken en integreren op behandel- en bedrijfsmatig niveau. Fornhese biedt  specialistische geneeskundige jeugd GGZ ( kinder- en jeugdpsychiatrie) en heeft een bovenregionale essentiële functie in de zorg voor kinderen en jeugdigen. Een en ander inclusief de functies in het kader van de wet BOPZ en de spoedeisende  psychiatrische zorg.
 
Fornhese is georganiseerd in regioteams met een bovenregionale borging van de transmurale en spoedeisende zorg. Teams worden aangestuurd door een specialist ( kinder- en jeugdpsychiater of klinisch psycholoog). Er wordt intensief samengewerkt met zorgaanbieders in de jeugdzorg en de volwassenenpsychiatrie, de lokale overheden en het onderwijs.
De specialisten en generalisten van Fornhese hebben waar mogelijk ook taken in het brede veld van de jeugdhulp, waarbij het doel is om dit veld te versterken met kinder- en jeugdpsychiatrische kennis en kunde.

Fornhese participeert in Centra voor Jeugd en gezin, de Zorg Advies Teams, specialistische ondersteuning huisarts.
Wil je meer weten? Kijk op de website van GGz Centraal

Solliciteren

Wij zien je digitale sollicitatie voor de vacature verpleegkundig specialist kinder- & jeugdpsychiatrie (6-18 jaar) graag tegemoet.

Wil je eerst meer informatie neem dan contact op met Saskia Tromp (hoofd behandelprogramma) bereikbaar via telefoonnummer 06-12777102 of 033-4603505.

Uitgebreide informatie over de sollicitatieprocedure kun je vinden op werkenbijggzcentraal.nl.

Reageren kan tot 31-01-2019.

Gerelateerd

 • Geen gerelateerde vacatures gevonden
Doorsturen