Vandaag goede zorg leveren, met het oog op de lange termijn. Dat vraagt om vrijheid, creativiteit en autonomie in jouw werk als psycholoog.

'Het is leuk dat ik als GZ-psycholoog in de kliniek het systemische werken kan implementeren'

Bekijk onze vacatures

GZ-psycholoog Sabine
Verhalen van GZ-psychologen

Een jaar geleden begon GZ-psycholoog Sabine van Dijk als waarnemer in een kliniek van Emerhese, waar mensen worden opgenomen vanwege hun autisme. Sabine implementeerde een meer omgevingsgerichte behandeling op de afdeling.

'Deze doelgroep vraagt om een systemische werkwijze. Het is mooi dat ik als regiebehandelaar in de kliniek de ruimte krijg om volgens die visie te werken.' 

Omgevingsgericht werken als GZ-psycholoog 

'In de kliniek bieden we zorg aan mensen die zijn opgenomen vanwege hun autisme. Een ingrijpende, chronische aandoening. Uit eerdere werkervaring weet ik dat het daarom belangrijk is om de omgeving autisme-vriendelijk te maken. Dat we de fysieke én sociale omgeving van de cliënten zo inrichten dat zij het beste tot hun recht komen.' 

'Ik startte in de kliniek als waarnemend GZ-psycholoog. Op de afdeling was de begeleiding gewend dat de GZ-psycholoog zich richtte op individuele behandelingen. Er was nog minder aandacht voor het systemisch werken. Juist de rol van waarnemer gaf me de vrijheid om dat anders aan te gaan pakken. Ik kreeg de ruimte om de omgevingsgerichte behandeling meer vorm te geven. En ik merk dat die goed aansluit bij wat er op de afdeling speelt.'  

GZ-psycholoog autisme
werken als GZ-psycholoog

Meer dan therapie geven

'Toen ik net startte stond er bijvoorbeeld een cliënt bij mij aangemeld voor wie 1-op-1 therapie niet passend was. Maar als GZ-psycholoog kon ik wél met zijn begeleider en ouders rond de tafel gaan, om te kijken hoe we hem verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld door interventies in te zetten op het gebied van dag-invulling, of het zoeken naar een betere balans tussen inspanning en ontspanning. Maar ook door de begeleiding te coachen in hoe zij hem het beste kunnen benaderen.'  

'Als GZ-psycholoog kijk ik samen met de begeleiding hoe we iemand verder kunnen helpen. Wat voor structuur heeft iemand nodig, hoe kan een cliënt meer grip krijgen op spanning en stress? En hoe kan de begeleiding de cliënten het beste benaderen? Tenslotte ben je als psycholoog ook veel in gesprek met de eigen omgeving van de cliënt, zoals de familie en vrienden.'  

Autonomie als regie-behandelaar

'Als GZ-psycholoog in de kliniek heb je dus veel verschillende rollen. Enerzijds geef ik behandelingen gericht op trauma-verwerking of zelfbeeld. Anderzijds is een belangrijke taak om de grote lijnen in de behandeling te bewaken en overzicht te houden. Tenslotte heb je ook echt de ruimte om mee te denken over beleid op de afdeling. Mijn werk is daardoor veelzijdig, met veel ruimte voor een analytische benadering.'

'Dat ik de ruimte kreeg om echt stappen te zetten in het omgevingsgerichte werken, maakt dat ik veel autonomie ervaar in mijn werk. Helemaal fijn natuurlijk dat ik ook veel positieve reacties krijg vanuit de begeleiding. En om te zien dat de afdeling daardoor echt stappen vooruitgaat.'

Hoe ervaar jij autonomie in jouw werk als GZ-psycholoog?

Vandaag goede zorg leveren, met het oog op de lange termijn. Dat vraagt om vrijheid, creativiteit en autonomie in jouw werk als psycholoog. Hoe dat er in de dagelijkse praktijk uit zien, is overal anders. En de wensen verschillen per persoon.

Hoe wil jij jezelf ontwikkelen, of invloed hebben op onze patiëntenzorg?

Plan een gesprek Open sollicitatie

GZ-psycholoog vacatures

Contact

Heb je een vraag over een vacature of over de sollicitatieprocedure? Bel of mail met één van onze recruiters.

Neem contact op Maak een Job Alert aan