Vacature vervuld

Lid Raad van Toezicht GGz Centraal - op voordracht van de CCR

Je kunt helaas niet meer reageren op deze vacature. Bekijk onze openstaande vacatures en solliciteer.

Bekijk onze vacatures Open sollicitatie

Vacatures voor Management, staf en ondersteuning
Lid Raad van Toezicht GGz Centraal - op voordracht van de CCR in Amersfoort

Gerelateerde vacatures

Vragen?

Wil je meer inhoudelijke informatie over de vacature? Bel of app dan met de vacaturehouder. Voor algemene vragen of vragen over de sollicitatieprocedure kom ik graag met je in contact.

Inge van Gent

Recruitment Coördinator

Stel je vraag

Zo werk jij

De laatste zittingstermijn van het huidige lid raad van toezicht op voordracht van de Centrale Cliëntenraad loopt per 31 december 2022 af. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuw lid op voordracht van de cliëntenraad.

De functie
Met bijna 3.000 medewerkers en 230 miljoen euro omzet is GGz Centraal een van de grotere ggz-instellingen in Nederland. Voor de komende jaren is een aantal externe ontwikkelingen en veranderingen te verwachten, die van invloed zijn op de organisatie van GGz Centraal. De raad van toezicht is een belangrijk orgaan dat enerzijds integraal toezicht houdt op de maatschappelijke opdracht van de organisatie gericht op externe ontwikkelingen, kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. En anderzijds een advies- en klankbordfunctie aanneemt voor de raad van bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit zes personen, waaronder één lid op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Naast de reguliere vergaderingen, zal je ook zitting nemen in de commissie Kwaliteit & Veiligheid van de raad van toezicht. Hierdoor kun je een extra focus leggen op het thema cliënten perspectief.
Lees meerLees minder

Wij zorgen voor jou

Benoeming als lid raad van toezicht vindt plaats voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor één periode van maximaal 4 jaar. Raad van toezicht leden ontvangen een vergoeding in overeenstemming met de normen van de WNT.
Lees meerLees minder

Jouw kwaliteiten

De algemene en bijzondere eisen uit het functieprofiel zijn op jou van toepassing. Maar meer in het bijzonder zijn wij op zoek naar een toezichthouder die:
  • affiniteit heeft met onze cliënten en het behartigen van hun belangen.
  • verbinding kan maken met de cliëntenraad maar zonder last of ruggespraak kan deelnemen aan de raad van toezicht.
  • de vertaalslag kan maken tussen clientperspectief en de strategie van de organisatie.
  • aantoonbaar maatschappelijk betrokken is binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Wij zijn benieuwd naar jouw visie op het behartigen van cliëntenbelangen in een raad van toezicht.
Bekijk het uitgebreide profiel voor meer informatie.

De raad van toezicht streeft naar evenwichtigheid in de diversiteit en maatschappelijke oriëntatie van zijn leden. De verschillende benodigde expertises dienen geborgd te zijn, maar wij vinden het ook belangrijk dat er sprake is van complementaire leeftijden, persoonlijkheden en achtergronden. Graag zien wij een zo goed mogelijke afspiegeling van de maatschappij terug in de RvT die onze visie op een inclusieve samenleving reflecteert.
Lees meerLees minder

Met elkaar

GGz Centraal biedt specialistische hulp aan mensen met psychische problemen in alle fasen van hun leven, zodat zij de regie over hun leven kunnen houden. GGz Centraal biedt daartoe diagnostiek, behandeling, begeleiding, preventie en voorlichting aan mensen met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Lees hier meer over onze strategische koers.
Lees meerLees minder

Versterk ons

Neem voor vragen over de functie-inhoud contact op met mw. mr. drs. G. (Greetje) H. van der Waaij, vicevoorzitter raad van toezicht GGz Centraal, via het secretariaat van de raad van bestuur 06-203 27 6 27.
Reacties kunnen tot en met zondag 6 november 2022 worden gestuurd ter attentie van mevrouw drs. T. van Ark, voorzitter raad van toezicht GGz Centraal. De gesprekken worden gepland op 22 november tussen 16.00 en 21.00 uur en vinden plaats op Zon & Schild in Amersfoort.
Lees meerLees minder