Doorsturen
 
Doorsturen
 

psychiater kinder- en jeugdpsychiatrie (12-18 jaar)

Bij deze vacature van psychiater kinder- en jeugdpsychiatrie ga je werken in het regioteam Eemland en Noord-West Veluwe. De verdeling van taken van kinder- en jeugdpsychiaters geschiedt in collegiaal overleg binnen dit team. Tevens zal je, afhankelijk van je competenties en belangstelling, op beleidsmatig terrein ...

 • Regio: AmersfoortErmelo
 • Vakgebied: Psychiaters en artsen
 • Opleidingsniveau: WO
 • Aantal uren per week: 32 - 36 uur

Wat ga je doen?

Bij deze vacature van psychiater kinder- en jeugdpsychiatrie ga je werken in het regioteam Eemland en Noord-West Veluwe. De verdeling van taken van kinder- en jeugdpsychiaters geschiedt in collegiaal overleg binnen dit team. Tevens zal je, afhankelijk van je competenties en belangstelling, op beleidsmatig terrein samen met collega-psychiaters betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van de kinder- en jeugdpsychiatrie op de werklocatie en in de RVZe.

Je verricht je taken grotendeels binnen het behandelprogramma 12-18 Amersfoort waarbij de nadruk zal liggen op het verrichten van intakes, doen van psychiatrisch onderzoek, verrichten van crisis-interventies en medicatiecontacten. Vanuit dit behandelprogramma is in samenwerking met Youké, jeugd- en opvoedhulp ook het programma HYPE (Helping Young People Early) gestart. Dit voor Nederland unieke programma biedt een geïntegreerde vroege interventie voor borderline persoonlijkheidsproblematiek, voor jongeren van 12-25 jaar. Je zult in elk geval voor de medicatiecontacten deel uitmaken van dit team met mogelijkheden dit uit te breiden naar het doen van psychotherapie.
Gezien er binnen het behandelprogramma nog 2 andere psychiaters werkzaam zijn is het mogelijk in onderlinge afstemming te kijken naar de taken om eenieder optimaal tot zijn recht te laten komen.

Je zult afhankelijk van de grootte van jouw contract minimaal 1 vaste dag per week werkzaam zijn op de locatie Ermelo voor het verrichten van poliklinische diagnostiek, medicatiecontacten en crisisinteventie. Je draait mee in de bureaudienst-structuur op de locatie Amersfoort van het behandelprogramma Spoedeisend en Complex Fornhese en in de diensten voor zowel de Volwassenpsychiatrie Regio Eemland als voor de kinder- en jeugdpsychiatrie van Fornhese.

In nauw overleg met collega kinder- en jeugdpsychiaters en het hoofd bedrijfsvoering draag je zorg voor afstemming in de werkzaamheden van de behandeling en het beleid. Je zorgt mede voor een optimaal behandelmilieu uitgaande van de behandelprogramma’s, de vraagstelling van patiënten en ouders/verzorgers en de behandeldoelen.

Fornhese biedt een uitdagende werkomgeving met veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. Collegialiteit en werkplezier vormen de basis voor een constructieve samenwerking met een hoge mate van professionaliteit.

Wat heb je nodig?

 • je bent een geregistreerde kinder- en jeugdpsychiater die affiniteit heeft met een organisatie die zich verder wil ontwikkelen tot een moderne, specialistische, topvoorziening;
 • je hebt ervaring met systemisch werken en met de groep jongvolwassenen met (zich ontwikkelende) borderline problematiek;
 • je hebt belangstelling voor beleidsmatige aspecten, zoals het mede ontwikkelen van nieuwe concepten in samenwerking met ketenpartners;
 • je bent een stevige professional die in staat is de integratie van het behandelproces adequaat te initiëren en te begeleiden;
 • affiniteit met het doen van psychotherapie en open staan om op termijn in het kader van HYPE opgeleid te worden tot practitioner in de Cognitieve Analytische Therapie (CAT) is een pré;
 • zowel ervaren als zojuist afgestudeerde kinder- en jeugdpsychiaters nodigen wij uit om te solliciteren.

Wat mag je verwachten?

 • wij bieden bij deze vacature van psychiater kinder- & jeugdpsychiatrie een contract voor 32-36 uur per week voor onbepaalde tijd;
 • het salaris is conform de CAO GGZ, AMS regeling;
 • wij kennen een actief scholingsbeleid en bieden uitstekende, flexibele arbeidsvoorwaarden. Je kunt deze vinden op werkenbijggzcentraal.nl;
 • referentiecheck en een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een onderdeel van onze selectieprocedure.  

Waar ga je werken?

Fornhese en Emerhese vormen een resultaat verantwoordelijke zorgeenheid (RVZe) binnen GGz Centraal. Fornhese heeft kinder- en jeugdpsychiatrische voorzieningen in de regio’s Oostelijk-Utrecht, Flevoland en de Veluwe Vallei. Emerhese is het behandelexpertisecentrum voor volwassenen met een autisme spectrum stoornis in Amersfoort. GGz Centraal bestaat uit meerdere RVZe’s, een opleidingsinstituut en ondersteunende vakcentra.
 
De komende jaren zullen de verschillende onderdelen van Fornhese verder samenwerken en integreren op behandel- en bedrijfsmatig niveau. Fornhese biedt  specialistische geneeskundige jeugd GGZ ( kinder- en jeugdpsychiatrie) en heeft een bovenregionale essentiële functie in de zorg voor kinderen en jeugdigen. Een en ander inclusief de functies in het kader van de wet BOPZ en de spoedeisende  psychiatrische zorg.
 
Fornhese is georganiseerd in regioteams met een bovenregionale borging van de transmurale en spoedeisende zorg. Teams worden aangestuurd door een specialist ( kinder- en jeugdpsychiater of klinisch psycholoog). Er wordt intensief samengewerkt met zorgaanbieders in de jeugdzorg en de volwassenenpsychiatrie, de lokale overheden en het onderwijs.
De specialisten en generalisten van Fornhese hebben waar mogelijk ook taken in het brede veld van de jeugdhulp, waarbij het doel is om dit veld te versterken met kinder- en jeugdpsychiatrische kennis en kunde.
Fornhese Amersfoort behandelprogramma 12-18 is een afdeling welke op maat meer of minder intensieve poliklinische en of deeltijdklinische behandeling biedt in nauwe samenwerking met de klinische behandelafdeling in Almere en het team voor ambulante spoedeisende zorg.  Vanuit het behandelprogramma 12-18 Amersfoort is in samenwerking met Youké, jeugd- en opvoedhulp bovendien het programma HYPE (Helping Young People Early) gestart. Dit voor Nederland unieke programma biedt een geïntegreerde vroege interventie voor borderline persoonlijkheidsproblematiek, voor jongeren van 12-25 jaar.

Fornhese Ermelo is een afdeling die voor de brede doelgroep van 6-18 jarigen op maat poliklinische en/of deeltijdbehandeling in één van de twee deeltijdgroepen biedt. Ook wordt nauw samengewerkt met de klinische behandelafdeling in Almere en het team voor ambulante spoedeisende zorg. Het team werkt nauw samen met de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's) in de regio van Noord-West Veluwe. Fornhese Ermelo biedt een uitdagende werkomgeving in een enthousiast team met veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. Collegialiteit en werkplezier vormen de basis voor een constructieve samenwerking met een hoge mate van professionaliteit.

Solliciteren

Wij zien je digitale sollicitatie voor de vacature psychiater kinder- en jeugdpsychiatrie (12-18 jaar) graag tegemoet.
Wil je eerst meer informatie neem dan contact op met Saskia Tromp (hoofd behandelprogramma) bereikbaar via telefoonnummer 06-12777102 of 033-4603505.

Uitgebreide informatie over de sollicitatieprocedure kun je vinden op werkenbijggzcentraal.nl.

Reageren kan tot 28-02-2019.

Gerelateerd

 • Geen gerelateerde vacatures gevonden
Doorsturen