Regio: Amersfoort
Aantal uren per week: 36
Vakgebied: Psychologen en psychotherapeuten
Opleidingsniveau: WO
Deze vacature delen

Zo werk jij

Voor wie jij er bent? Kwetsbare ouderen met psychiatrische problematiek. Door behandelinterventies en hulpmiddelen ervoor zorgen dat ouderen in hun dagelijkse omgeving zo goed mogelijk kunnen functioneren. We verwelkomen jou als klinisch neuropsycholoog met hart voor ouderen en complexe (psycho)diagnostische vraagstellingen heel graag bij onze specialistische afdelingen die de deur wijd open hebben staan voor kennisdeling, innovatie en ontwikkeling.

‘Wij’ zijn de ambulante afdeling ouderenpsychiatrie en de afdeling psychodiagnostiek. Samen buigen wij ons over diagnostische puzzels bij kwetsbare ouderen met psychiatrische problematiek en cognitieve problemen in het kader van neurodegeneratieve problemen/geheugenproblemen. Daarbij willen we verder kijken, verder gaan, dan alleen het beantwoorden van differentiaal diagnostische vraagstellingen. Hoe zorgen we er voor dat de waarde van een intensief neuropsychologisch onderzoek optimaal benut wordt en op welke manier, via welke strategie, in welke context, met welke behandelinterventie of met welk hulpmiddel bereiken we dat de oudere in diens dagelijkse omgeving tot zo goed mogelijk functioneren komt.
GGz Centraal wil op landelijk niveau een voortrekkersrol spelen in de behandeling van ouderen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Als instelling staan we aan de vooravond van grote infrastructurele beslissingen op het gebied van bouw- en ICT-investeringen om zo onze patiënten de beste behandelomgeving te kunnen bieden. Jij kunt daarbij een belangrijke rol spelen.

Het precieze takenpakket en de omvang van je dienstverband stemmen we graag af op jouw persoonlijke wensen. In ieder geval ben je er als klinisch neuropsycholoog door:
 • sparringpartner te zijn voor de teamleiders van beide afdelingen. Samen met jou zorgen we voor de doorontwikkeling van de afdelingen.
 • een leidende en regievoerende rol in te nemen richting andere disciplines.
 • wetenschappelijk onderzoek uit te voeren of daarin te participeren, mogelijkheden zijn er voldoende.
 • opleidelingen van de P-opleiding binnen de afdeling werkbegeleiding te geven, ook het superviseren van deze opleidelingen binnen GGz Centraal is onderdeel van je werk.
Als klinisch neuropsycholoog neem je deel aan de vakgroep gedragswetenschappers Eemland, die enkele keren per jaar bij elkaar komt. Eenmaal per jaar is er een symposium voor alle gedragswetenschappers van GGz Centraal. De PSG (Psycholoog Specialisten van GGz Centraal) behartigt de belangen van alle klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen binnen de organisatie.

Hoe je onze teams het beste kunt omschrijven? Professioneel, innovatief en betrokken. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.
Lees meer

Wij zorgen voor jou

Mogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. Omdat we een grote organisatie zijn met verschillende werklocaties kunnen we inspelen op ontwikkelwensen, functie-inhoud, type behandelprogramma en woon-werkafstand. Samen kijken we naar wat jij nodig hebt in je werk. Op professioneel én persoonlijk vlak: we zien wie je bent. Betere zorg begint bij jou en daar ondersteunen en faciliteren we je graag in. Ook kun je als klinisch neuropsycholoog bij GGz Centraal rekenen op:
 • een bruto maandsalaris tussen € 4.206,- en € 6.564,- (CAO GGZ, functiegroep 70) op basis van 36 uur. 
 • een contract voor (afhankelijk van jouw voorkeur) 36 per week voor onbepaalde tijd. We werken vanuit vertrouwen, dus je krijgt bij ons meteen een vast contract.
 • een persoonlijk studiebudget t.b.v. de herregistratie van € 1.800,- per jaar.
 • een eindejaarsuitkering, voor een fijne extra aan het einde van het jaar.
 • 166 verlofuren en 35 levensfase-uren op basis van 36 uur. Zo willen we bijdragen aan een goede werk-privébalans.
 • een goede pensioenregeling. Prettig voor later!
 • een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, aanvullende reiskostenvergoeding of extra verlof.
Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen deze voor je aan en vergoeden de kosten.
Lees meer

Jouw kwaliteiten

Jij hebt ervaring in het werken met psychiatrische patiënten en het vermogen jezelf voor hen in te zetten. Uiteraard heb je hart voor ouderen, zodat je hen samen met ons verbetering van kwaliteit van leven kunt bieden. Ook heb je voor deze baan:
 • een BIG registratie als klinisch neuropsycholoog.
 • bij voorkeur ervaring in het delen van kennis door werkbegeleiding en het geven van supervisie.
 • ervaring met het zelfstandig aansturen van professionals op behandelinhoudelijk of projectmatig gebied.
 • het vermogen om een bijdrage te leveren aan verdere methodiek- en beleidsontwikkeling.
 • een rijbewijs en auto.
Lees meer

Met elkaar

Bij GGz Centraal rekenen elk jaar zo’n 25.000 cliënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3.000 collega’s willen we elke dag het verschil maken voor onze cliënten. Dit doen wij deskundig en vanuit betrokkenheid. En door te verbinden, te innoveren en op elkaar te bouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu en van morgen. Meer weten over onze strategische koers? Je leest het hier.

Onze locaties vind je in het midden van het land. Ons werkgebied strekt zich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. Jouw nieuwe werkplek? Zon & Schild ligt in een goed bereikbare en bosrijke omgeving aan de rand van Amersfoort. Wij bieden een breed behandelaanbod aan patiënten met sterk uiteenlopende ziektebeelden en zorgbehoeften. Wij bieden zowel acute als langdurige zorg, wij kennen open en gesloten afdelingen en afdelingen voor zowel volwassenenpsychiatrie als ouderenpsychiatrie. 

Opleiden, onderzoek en innovatie zijn meer dan ooit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gezamenlijk dragen ze bij aan continue verbetering van de zorg voor onze cliënten. Onderzoeken die binnen GGz Centraal plaatsvinden zijn over het algemeen praktijkgericht en kunnen direct van invloed zijn op de kwaliteit van diagnostiek en behandeling in de dagelijkse patiëntenzorg. Erkende opleidingen zijn dé belangrijkste bron voor vernieuwing en inspiratie in de patiëntenzorg. GGz Centraal heeft vele uitmuntende opleidingen in huis, waaronder de P-opleiding: gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en psychotherapeuten volgen bij GGz Centraal het praktijkgedeelte van hun opleiding. GGz Centraal heeft een ruim aantal erkende praktijkopleidingsplaatsen voor postmaster opleidingen gedragswetenschappen en kent een jarenlange opleidingstraditie.

De ambulante afdeling ouderenpsychiatrie richt zich op de kwetsbare (‘frail’) mensen vanaf een jaar of zestig, die kampen met een complexe mix van aandoeningen en beperkingen op psychiatrisch, cognitief en somatisch vlak, vaak gemengd met psychosociale problemen zoals eenzaamheid en gebrek aan zingeving. 
De afdeling psychodiagnostiek heeft als kerntaak het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek voor de gehele regio Eemland. Daarnaast is er een opleidingstaak en zijn er altijd meerdere psychologen in opleiding tot gz-psycholoog of gz-psychologen in opleiding tot klinisch psycholoog aan de afdeling verbonden. De afdeling heeft een rol in het verzamelen van data voor diverse wetenschappelijke onderzoeken binnen GGz Centraal.

 

Lees meer

Versterk ons

Zet jouw talenten in als klinisch neuropsycholoog, versterk GGz Centraal in Amersfoort.

Als we dé geschikte kandidaat hebben gevonden, sluiten we de vacature eerder. Hebben we onze match nog niet gevonden? Dan zoeken we nog wat langer door.
Wil je meer informatie over de vacature? Bel of app dan met Barbara Montagne (klinisch psycholoog) via + 31 657025280. 

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Recruitment via recruitment@ggzcentraal.nl of via +31 881 340 415.

Lees meer
Solliciteren vóór: 18-02-2021
Deze vacature delen

Gerelateerde vacatures

 • Geen gerelateerde vacatures gevonden

Vragen?

Wil je meer inhoudelijke informatie over de vacature? Bel of app dan met de vacaturehouder. Voor algemene vragen of vragen over de sollicitatieprocedure kom ik graag met je in contact.

Inge van Gent
Inge van Gent

Recruitment Coördinator