Doorsturen
 
Doorsturen
 

Waarnemend-voorzitter klachtencommissie Amersfoort

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van één van de waarnemend-voorzitters, zoeken wij per 1 januari 2020 een waarnemend-voorzitter klachtencommissie. Samen met de klachtencommissie behandelt u verschillende klachten op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet Bijzondere Opnemingen ...

 • Regio: Amersfoort
 • Vakgebied: Administratief
 • Opleidingsniveau:
 • Aantal uren per week: 0 uur

Wat gaat u doen?

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van één van de waarnemend-voorzitters, zoeken wij per 1 januari 2020 een waarnemend-voorzitter klachtencommissie. Samen met de klachtencommissie behandelt u verschillende klachten op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wbopz) en per 1 januari 2020 de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Wij zien klachten als belangrijke bron van informatie tot verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening van onze cliënten. De commissie bestaat op dit moment uit 15 leden waarvan 1 voorzitter, 3 waarnemend voorzitters (allen jurist) en 11 leden (intern en extern).

Op jaarbasis ontvangen wij ongeveer 50 klachten, waarvan het merendeel in een hoorzitting worden behandeld. De andere klachten worden op een andere manier opgelost, bijvoorbeeld via bemiddeling. De hoorzittingen vinden op verschillende locaties van GGz Centraal plaats. Per klachten behandeling wordt een ad hoc klachtencommissie samengesteld bestaande uit drie leden: de voorzitter-jurist, een psychiater en een lid op voordracht van de centrale cliëntenraad. 

In het kort bestaan zijn de werkzaamheden: 
 • het voorzitten van hoorzittingen en alle werkzaamheden die hiermee verband houden, waar onder (zo nodig) afstemming met de ambtelijk secretaris voorafgaande aan de hoorzitting en het screenen en definitief vaststellen van concept-uitspraken;
 • het deelnemen aan het voorzittersoverleg, twee maal per jaar, voor afstemming van beleid binnen de klachtencommissie;
 • het deelnemen aan overleggen met de raad van bestuur, de geneesheren – directeur en de patiënten vertrouwenspersonen; 
 • het deelnemen aan scholingsbijeenkomsten.

Wat heeft u nodig?

Wij zoeken een jurist met kennis van de huidige BOPZ wetgeving en klachtenprocedures en de per 1 januari 2020 in te voeren Wvggz.
 • ervaring met de diverse klachtenprocedures, waaronder de Wkkgz;
 • bij voorkeur ervaring met het toekenning van schadevergoedingen;
 • kennis van gezondheids- en procesrecht;
 • in staat om onbevooroordeeld en onpartijdig te zijn;
 • u bent analytisch sterk, sociaal vaardig en u beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • een flexibele instelling en goede bereikbaarheid voor de ambtelijke secretaris.  

Wat mag u verwachten?

 • afspraken rond de vergoedingen zijn vastgelegd in de afspraken Vergoedingsregeling Klachtencommissie cliënten GGz Centraal; 
 • actief scholingsbeleid;
 • de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is verplicht, wij vragen de verklaring voor u aan en vergoeden de kosten. 

Waar gaat u werken?

GGz Centraal is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land en biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen en verslavingsproblematiek. Het werkgebied strekt zich uit over Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Eemland, Veluwe & Veluwe Vallei.
 
Wilt u meer weten? Kijk op de website van GGz Centraal.

Solliciteren

Heeft u vragen vragen of wilt u uit eerste hand meer te weten komen over deze functie? Bel dan met Ankie Duimel, (ambtelijk secretaris klachtencommissie cliënten GGz Centraal). Zij is bereikbaar via 033 - 4 609 760.

Uw digitale sollicitatie ontvangen wij graag.

Na het attenderen van onze eigen medewerkers op de vacature, hanteren wij een sluitingsdatum van 8 weken. Als dé geschikte kandidaat zich eerder aandient, dan sluiten we de vacature eerder. Hebben we onze match nog niet gevonden? Dan zoeken we nog wat langer door.

Uitgebreide informatie over de sollicitatieprocedure kunt u vinden op werkenbijggzcentraal.nl.

Reageren kan tot 01-11-2019.

Gerelateerd

 • Geen gerelateerde vacatures gevonden
Doorsturen