Hbo-verpleegkunde als logische stap

Rienk

Ik heb MAVO C/D-niveau gedaan (tegenwoordig is dat VMBO GL/TL) en ik bleek dyslectisch te zijn, wat helaas niet vroeg genoeg onderkend is. Maar op school redde ik het wel als ik de tijd er maar voor kreeg (door hard werken en extra ondersteuning van mentoren). Na de MAVO-opleiding ben ik overgestapt naar het Voorbereidend Hoger Beroepsonderwijs, omdat ik niet precies wist of ik nu met dieren wilde werken of met mensen. Uiteindelijk is de keuze bewust gevallen op het werken met mensen. En de verpleging trok me daarin toch het meeste aan. Dus HBO-Verpleegkunde was vervolgens de meest logische stap in mijn opleidingscarrière.

Ik heb bewust gekozen voor het werken met mensen.

Goed communiceren

In mijn theoretische leerweg heb ik één kwartaal een psychiatrieblok gehad, waarbij mijn interesse direct gewekt was. Helaas ben ik niet in de mogelijkheid geweest om door middel van mijn stages in de ziekenhuizen en verpleeghuizen praktijkervaring op te doen, maar ik kwam er wel achter dat mijn kracht juist lag in het communiceren met mensen. In een algemeen ziekenhuis vond ik dat hier te weinig aandacht voor was en toen ik de kans kreeg om op een vacature bij De Meregaard te solliciteren heb ik dat meteen gedaan.

Leuk aan dit werk

Wat het leuke aan het werken binnen de geestelijke gezondheidszorg en hier binnen De Meregaard is dat elke dag echt anders is. Iedere persoon die psychische problemen heeft is natuurlijk ook anders en dat maakt het vak zo interessant. Ik werk zowel op de gesloten afdeling als de besloten afdeling van de kliniek van De Meregaard en voor onze patiënten daar is het juist belangrijk om het contact aan te gaan. Dat doe je bijvoorbeeld ook al bij het verstrekken van de medicijnen door ervoor te zorgen dat ze door middel van ons contact met hen de medicijnen ook daadwerkelijk nemen (door het opbouwen van een vertrouwensrelatie).

Ik ervaar ook in mijn werk als verpleegkundige dat patiënten het prettig vinden als je duidelijk bent. Dit bereik je bijvoorbeeld door te vertellen wat je ziet en wat mijn mening hierover is, ook wanneer deze mening niet overeenkomt met die van de zorgvrager. Of doordat je laat merken dat je ziet dat het goed of juist niet goed met hen gaat. Dat beetje extra persoonlijke aandacht is juist zo belangrijk in het behandelproces. Als verpleegkundige begeleid ik ook de groepsgesprekken op de afdeling als iemand bijvoorbeeld nog maar net is opgenomen en nog niet in staat is tot deelname aan een activiteitenprogramma.

Dat beetje extra persoonlijke aandacht is juist zo belangrijk in het behandelproces.

Als verpleegkundige bij een kortdurende klinische afdeling in de GGZ is het belangrijk om patiënten te stabiliseren en vervolgens zoveel mogelijk te normaliseren. Ze komen vaak in paniek of in crisis binnen en dan is het belangrijk dat de verpleegkundige een vast rustpunt is bij wie zij duidelijkheid en structuur kunnen vinden.

Ik zelf probeer bij de patiënt de nadruk op het positieve te leggen. Dit omdat ze in de maatschappij al zo vaak worden aangesproken op hun negatieve gedrag. Je blijft eigenlijk continu nadenken welk contact je het beste met ieder patiënt kunt opbouwen, hoe je dat goed houdt en bij ontslag goed KUNT afronden. En dat vind ik nu zo leuk en interessant aan het vak verpleegkundige in de GGZ.

Rienk

Familie

Verpleegkundigen in een kliniek hebben ook veel contact met de familieleden . Ik ben bijvoorbeeld tijdens bezoekuren goed zichtbaar aanwezig voor eventuele vragen of opmerkingen van familie. We proberen de familie ook zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken. Daar waar nodig geef ik de familie ook zo goed mogelijk uitleg over de manier van benaderen en begeleiden waar een patiënt. Dit om te voorkomen dat een patiënt na ontslag heel snel.

Betrokken 

Wat ik tenslotte heel plezierig vind aan het werken in de GGZ is dat je ook als verpleegkundige heel goed betrokken wordt bij het behandeltraject van patiënten. Hier gaat veel in overleg met elkaar en behandelaars hebben ook wat aan de expertise van een verpleegkundige op de afdeling. Er wordt van je verwacht dat je meedenkt. Dus je kunt oprecht spreken van samenwerking op alle niveaus, van psychiater, psycholoog en SPV tot verpleegkundige op de klinische afdeling. Dit geeft mij het gevoel gewaardeerd te worden en dat vind ik erg plezierig.

Zie jij jezelf ook bij GGz Centraal werken?

Recente vacatures

Open sollicitatie

Ben je geïnspireerd en heb jij dezelfde ervaringen ondernomen? Kom dan eens met ons in contact als GGZ Centraal ook iets voor jou kan betekenen. Meld je aan voor onze job alert of stuur een open sollicitatie.