ambulante SPV is 'in the lead'!

Collega’s Natascha Brandenburg, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) en meewerkend teamleider, en Jessica van den Berg, SPV, werken al lange tijd samen in het team ambulante ouderenzorg in Wezep.

 

Quote:

'Het werken met ouderen vinden wij fantastisch; ouderen hebben veel te vertellen want al veel meegemaakt.'

complexe zorg 

Het is een leuk vak, al merken we de laatste tijd wel dat het veel complexer is geworden; mensen blijven steeds langer thuis wonen. Onze caseload is eigenlijk altijd vol, we hebben zo’n 60 cliënten per SPV, variërend in de leeftijd van 60 tot 100+ . Door de meest recente veranderingen in de zorg is de inhoud van ons werk sterk veranderd. Zo krijgt de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk nu de minder complexe cliënten waardoor de meer complexe bij ons team komen. Wij zijn immers de specialistische GGz. Als gevolg van de ambulantisering en het politieke besluit het aantal langdurige opnames te reduceren, is het een uitdaging om een plek te vinden als een cliënt opgenomen moét worden. Zie dit dan maar eens te regelen als er geen bedden beschikbaar zijn.

 

 

 

 

systeem gericht werken  

We merken dat onze professionele grenzen verder liggen dan die van het sociale netwerk rondom een cliënt. Zolang wij goed kunnen inschatten of een cliënt veilig thuis kan wonen, begeleiden we thuis. Dit kan overigens best ver gaan. Bezorgde kinderen of collega’s uit de thuiszorg lopen tegen hun grenzen aan en bellen steeds vaker met de vraag of het nog wel veilig is voor moeder of cliënt. We werken dus echt systeemgericht.  Soms lijkt het alsof we hier drukker mee zijn, dan met de cliënt zelf.  Uitleggen wat een psychose is bijvoorbeeld. Maar ook zien we dat partners en mantelzorgers overbelast raken. Dat is niet gemakkelijk, ook daar moeten we soms alle zeilen bij zetten. Het lukt het ons meestal wel om alle partijen dezelfde kant op te laten kijken en het vol te houden met de vaak ernstige zieke cliënt, maar dát aspect is niet altijd leuk.

 

 

 

 

kennisoverdracht 

Het overdragen van onze kennis wordt een steeds belangrijker en ook leuk onderdeel van ons werk. Meer als specialist zeg maar. De doelgroep ouderen vraagt om een eigen benadering en dus ook specifieke kennis.  Er is sprake van multi-problematiek. We geven bijscholing aan andere professionals bijvoorbeeld aan  thuiszorg- en verzorgingshuis medewerkers. Bij Icare hebben we laatst nog een workshop over psychiatrie bij dementerende ouderen gegeven. En op Hogeschool Windesheim werden we ingehuurd voor het geven van lessen over ouderenpsychiatrie aan studenten en docenten. Je merkt dat onze ervaring uit de praktijk iets kan toevoegen aan de theoretische lessen maar ook dat collega’s in de zorg op zoek zijn naar kennis en informatie over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ouderenpsychiatrie.

 

mooie doelgroep 

Het werken met ouderen vinden wij fantastisch; ouderen hebben veel te vertellen want al veel meegemaakt. Deze doelgroep klinkt misschien niet ‘sexy’ maar je kunt er heel goed mee samenwerken. Ze zijn vaak blij dat ze hulp krijgen! Het is een dagelijkse puzzel om er achter te komen wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren, en hierbij gebruiken we al onze kennis en ervaring. Bij deze doelgroep doen we alles zelf. Dit betekent dat de SPV-er werkt vanuit alle zorgpaden en dus niet alleen werkt voor bijvoorbeeld één specialisme.

 

teamwork 

Ons team bestaat uit  drie SPV’ers, een psychiater, twee psychiatrisch intensieve thuiszorg verpleegkundigen, een arts in opleiding en /of een specialist ouderengeneeskunde (in opleiding) en een WMO verpleegkundige. We hebben een hecht en goed op elkaar ingespeeld team en dat is belangrijk! Je moet ´t met elkaar doen. We komen ´s ochtends altijd bij elkaar voor de eerste kop koffie. Bespreken dan waar we die dag mee bezig gaan en welke cliënten extra aandacht behoeven. Als de agenda’s het toelaten, lunchen we samen; we vinden dit een belangrijk moment want je werkt heel individueel en daarom moet je af en toe even kunnen lachen en sparren. We denken graag met elkaar mee; hierdoor houden we het vol en leuk!  Elk jaar plannen we ons teamuitje en dan praten we eigenlijk nooit over het werk; dat is een soort van onuitgesproken regel. We hebben het dan erg naar onze zin en sluiten zo’n dag ergens af met een lekker etentje met het hele team. SPV? Een prachtvak!

 

teamwork 

Ons team bestaat uit  drie SPV’ers, een psychiater, twee psychiatrisch intensieve thuiszorg verpleegkundigen, een arts in opleiding en /of een specialist ouderengeneeskunde (in opleiding) en een WMO verpleegkundige. We hebben een hecht en goed op elkaar ingespeeld team en dat is belangrijk! Je moet ´t met elkaar doen. We komen ´s ochtends altijd bij elkaar voor de eerste kop koffie. Bespreken dan waar we die dag mee bezig gaan en welke cliënten extra aandacht behoeven. Als de agenda’s het toelaten, lunchen we samen; we vinden dit een belangrijk moment want je werkt heel individueel en daarom moet je af en toe even kunnen lachen en sparren. We denken graag met elkaar mee; hierdoor houden we het vol en leuk!  Elk jaar plannen we ons teamuitje en dan praten we eigenlijk nooit over het werk; dat is een soort van onuitgesproken regel. We hebben het dan erg naar onze zin en sluiten zo’n dag ergens af met een lekker etentje met het hele team. SPV? Een prachtvak!

 

achtergrond 

Natascha werkt alweer 17 jaar bij GGz Centraal. Zij startte als HBO-verpleegkundige en had klinische ervaring opgedaan binnen open en gesloten settingen. Om zich inhoudelijk te verdiepen is zij de post MGZ-GGZ  gaan doen, koos voor het ambulante ouderenteam en is na korte tijd min of meer de dubbelrol van (meewerkend) teamleider en SPV ingerold. Deze rol vervult ze nog steeds.

Jessica werkte eerder bij Pro Persona en heeft daar de interne verpleegkundige B-opleiding gevolgd. Zij werkte destijds binnen een gesloten setting voor de doelgroep volwassenen. Daarna is zij klinisch gaan werken binnen de doelgroep ouderen bij GGz Centraal. Na een uitstapje van anderhalf jaar bij de doelgroep volwassenen in Hilversum keerde zij terug bij de doelgroep ouderen. Vervolgens is zij gestart met de opleiding SPV. Van de 16 jaar die ze nu bij GGz Centraal werkt, heeft ze de laatste zeven jaar hiervan voor en met ouderen gewerkt.