wat bieden wij?

We veranderen al sinds 1886 en dat zullen we ook blijven doen. Omdat de tijd daar om vraagt. Omdat inzichten veranderen. Wat blijft is dat wij goed voor onze medewerkers willen zorgen en een uitdagende organisatie willen zijn.

Wij vinden het belangrijk om te investeren in onze medewerkers. Als onze medewerkers tevreden zijn dan heeft dat een gunstige invloed op de cliëntenzorg en de kwaliteit van dienstverlening binnen GGz Centraal. Wij doen er alles aan om onze medewerkers goed, veilig en met plezier te laten werken. 

cao en regelingen

We hebben een uitgebreid pakket aan arbeidsvoorwaarden en faciliteiten met de collectieve arbeidsovereenkomst van de geestelijke gezondheidszorg, de CAO-GGZ, als basis.

  • Salariëring op basis van een functiewaarderingssysteem, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.
  • Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, waarmee je de mogelijkheid hebt om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, een aanvullende pensioenregeling of extra verlof.

 Meer informatie over de CAO:

faciliteiten

pensioen 
Je bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). En dat is niet alleen geld voor later. Bij het PFZW is ook iets geregeld als je arbeidsongeschikt bent of overlijdt. GGz Centraal neemt een groot deel van de premie voor haar rekening.

collectieve zorgverzekering
GGz Centraal heeft collectieve afspraken met een aantal zorgverzekeraars. Op de sites van IZZ  en bij Zilveren Kruis vind je informatie over hun pakketten en premies. Bij IZZ wordt ook nog een extra werkgeversbijdrage gegeven over de aanvullende verzekering.

collectieve verzekeringen
Voor medewerkers bestaat er het speciaal ontwikkelde verzekeringspakket 'Via mijn werk'. Deze verzekeringen worden collectief ingekocht. Daarom profiteren medewerkers van een flinke korting op de premie en van uitstekende voorwaarden. www.viamijnwerk.nl/ggzcentraal 

vakantie en verlof
Als fulltime medewerker heb je minimaal recht op 166 vakantie-uren per jaar. Daarnaast ontvang je een levensfasebudget in de vorm van extra vrije uren en zijn er uitgebreide verloffaciliteiten voor bijzondere gebeurtenissen zoals zorgverlof en ouderschapsverlof.

medewerker selfservice
GGz Centraal kent een medewerker selfservice waarmee je je eigen gegevens bij kunt houden, declaratie kunt indienen en je salarisstroken kunt inzien op ieder moment dat jou het schikt.

fulltime of parttime
Een fulltime aanstelling houdt bij ons in dat je wekelijks gemiddeld 36 uur werkt. In deeltijd werken is meestal ook mogelijk.

combinatie werk en privé
Een goede balans tussen werk en privé vinden wij belangrijk voor onze medewerkers. Wij bieden regelingen die helpen bij het vinden van een gezond evenwicht.

persoonlijke ontwikkeling
Wij kennen een actief beleid op het gebied van scholing en persoonlijke ontwikkeling. Minimaal één keer per jaar heb je een gesprek met jouw leidinggevende over de resultaten en je persoonlijke ontwikkelingswensen. Opleidingen en cursussen kunnen extern gevolgd worden of bij ons interne Instituut voor Opleiding, Onderzoek en Innovatie: Innova

vergoeding registratie
Hoort bij jouw functie een BIG registratie of een RGS registratie dan vergoeden wij deze (her)registratie.