Ontwikkelingsstoornissen

De onderzoekslijn ontwikkelingsstoornissen is opgezet om de bestaande kennis binnen GGz Centraal met betrekking tot deze doelgroep beter te kunnen bundelen.

De onderzoekslijn stelt zich ten doel onderzoek te doen naar effectiviteit van behandeling en bijwerkingen van medicatie bij de doelgroep 0-18 jaar. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe behandelvormen voor deze leeftijdscategorie. De onderzoeken zijn veelal pragmatisch opgezet en hebben als doel een goede vertaalslag naar de praktijk te maken. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de al bestaande onderzoekslijnen en van al lopende onderzoeken en/of projecten binnen GGz Centraal. Naast de interne onderzoeken wordt er ook deelgenomen aan onderzoek met andere instellingen en/of universiteiten.

Coördinator onderzoekslijn ontwikkelingsstoornissen:
Yvette Roke, psychiater