psychotische stoornissen

GGz Centraal wil graag haar competenties verbeteren ten aanzien van psychotische stoornissen. Met specifieke aandacht voor bijwerkingen waaronder bewegingsstoornissen en metabole bijwerkingen

Met deze onderzoekslijn geeft GGz Centraal invulling aan een betere behandeling van mensen die vaak langdurig afhankelijk zijn van psychiatrische zorg. Veel patiënten zijn aangewezen op langdurige behandeling met psychofarmaca. Deze psychofarmaca hebben naast werking ook bijwerkingen. Het is van groot belang om volgens de huidige kennis te (be)handelen en behandelingen systematisch te evalueren. GGz Centraal stelt zich ten doel om in samenwerking met de Universiteiten van Maastricht en Utrecht een expertisecentrum op te zetten om kennis - die vergaard wordt met wetenschappelijk onderzoek - direct beschikbaar te maken in het behandelaanbod voor de patiënt. Dit moet leiden tot betere zorg voor deze kwetsbare groep. Er lopen diverse promotieonderzoeken binnen deze onderzoekslijn. Peter van Harten heeft een leerstoel ‘Bewegingsstoornissen bij psychose’ aan de Universiteit Maastricht.

Onderzoeksvragen richten zich onder meer op de differentiatie tussen symptomen en bijwerkingen. Genetisch onderzoek kan hier een belangrijk onderdeel van zijn. Bestaande thema’s van bewegingsstoornissen en metabole stoornissen kunnen op basis van nieuwe kennis verder worden uitgebreid.

Coördinator onderzoekslijn psychotische stoornissen:
Jeroen Deenik, onderzoeker en gz-psycholoog