angst en dwangstoornissen

De onderzoekslijn angststoornissen wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de prognose van patiënten met een angststoornis.

Het angstonderzoek binnen GGz Centraal is ingebed in een landelijk netwerk van angstonderzoekscentra. Deze centra werken samen in het NOCDA (Netherlands Obsessive Compulsive Disorder Association) onderzoek, ‘s werelds grootste longitudinale onderzoek naar het beloop van de obsessieve compulsieve stoornis (OCS).

Naast een deelname aan dit landelijk project, richt het onderzoek zich op zowel  nieuwe gedragstherapeutische behandelstrategieën als het effect van farmacotherapie en probeert het een brug tussen beiden te slaan.
Omdat ziekte-inzicht met daaraan gelieerd motivatie tot verandering een zeer belangrijk onderdeel van de behandeling van patiënten met OCS is, wordt ook hier onderzoek naar gedaan.

Ook de innovatieprojecten op het gebied van angst vallen onder de angstonderzoekslijn. Deze innovatieprojecten houden zich vooral bezig met de mogelijkheden van het inzetten van een digitale coach bij de behandeling van angststoornissen.

Coördinator onderzoekslijn angst en dwangstoornissen:
Henny Visser, behandelteamleider