Specialiseer je tot Verpleegkundig Specialist

De opleiding verpleegkundig specialist ggz leidt verpleegkundigen op tot experts in het vakgebied ggz verpleegkunde.

De verpleegkundig specialist functioneert als behandelverantwoordelijke in de individuele behandeling van de patiënt en combineert deze rol met de rol als praktijkonderzoeker, innovator en coach.

De focus van de opleiding richt zich op de directe patiëntenzorg en is gesitueerd in de praktijk. In deze praktijk maakt de opleideling zich de beroepscompetenties eigen voor de hoofdrollen: behandelverantwoordelijke, innovator, onderzoeker en coach.

We kunnen het deskundigheidsgebied van de verpleegkundig specialist psychiatrie omschrijven als:

  • de verpleegkundige diagnostiek en behandeling/begeleiding van complexe vormen van psychische aandoeningen en gedragsstoornissen op expert niveau
  • wetenschappelijk onderzoek, zorgvernieuwing en kwaliteitsbeleid
  • inhoudelijk leiderschap.

Opleidingsprogramma

Opleidelingen volgen de driejarige
opleiding GGZ -VS.

Meer informatie op www.ggzvs.nl

Meer informatie

Bekijk de arbeidsvoorwaarden en de vereisten

Contact

Marianne de Leeuw, opleider verpleegkundig specialist
m.deleeuw2@ggzcentraal.nl