p-opleiding voor gedragswetenschappers

Gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten kunnen bij GGz Centraal het praktijkgedeelte van hun opleiding volgen.

GGz Centraal kent een jarenlange opleidingstraditie en heeft een ruim aantal erkende praktijkopleidingsplaatsen voor postmasteropleidingen gedragswetenschappen. We bieden de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut.

'GGz Centraal kent een jarenlange opleidingstraditie'

begeleiding
Als opleideling werk je onder verantwoordelijkheid en begeleiding van de praktijkopleider, een ervaren en gekwalificeerde collega. Op onderdelen ontvang je werkbegeleiding en supervisie van ervaren collega's. De praktijkopleiders zijn allen klinisch psycholoog-psychotherapeut.

opleider
Dr. Christel Hessels, p-opleider
Drs. Liesbeth Smit, waarnemend p-opleider

faciliteiten
GGz Centraal Innova biedt opleidelingen die onderzoek doen, ondersteuning bij het omzetten van een onderzoeksvraag. Dit gebeurt in de vorm van een uitvoerbaar project, onder meer door het aanbieden van skillslabs.

Per regio hebben we een intern scholingsaanbod voor postmasteropleidingen in de medische- en gedragswetenschappen. Daarnaast wordt er gezamenlijk gerefereerd. GGz Centraal organiseert lezingen en workshops. Jij kunt als opleideling van deze faciliteiten gebruikmaken.

De P-opleider is verantwoordelijk voor organisatie en inhoud van het praktijkgedeelte van de opleiding. En bewaakt de samenhang en de kwaliteit van de opleiding zodat een goed opleidingsklimaat gegarandeerd blijft.

 

opleidingen 

kijk op ggzcentraal.nl/innova voor meer informatie over de opleidingen:

contact 
voor meer informatie over de p-opleiding: Ellen Ruiter, secretaresse p-opleiding
033 4603500

postadres 
Postbus 513
3800 AM Amersfoort

bezoekadres
Westsingel 41
3811 BB Amersfoort