lopende onderzoeken

Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd op verschillende locaties. Het is de bedoeling dat nieuw onderzoek aansluit op de vier onderzoekslijnen die GGz Centraal kent.

Alle lopende onderzoeken staan per onderzoekslijn in een overzicht met een korte inhoudelijke beschrijving en de namen van degenen die het onderzoek uitvoeren.   

Bekijk het overzicht van de lopende onderzoeken van GGz Centraal.

contact

Anne Willems, coördinator
wetenschappelijk onderzoek
GGz Centraal Innova
locatie Zon & Schild
033-4609568
a.willems@ggzcentraal.nl