Harold van Megen

hoe ziet jouw loopbaan als psychiater/A-opleider eruit?
'Mijn opleiding heb ik gevolgd in Amsterdam. Voor mijn keuzejaar ben ik naar het UMC in Utrecht gegaan. In het UMC heb ik 14 jaar gewerkt als hoofd van verschillende afdelingen en ben daar gepromoveerd. Vervolgens werd ik waarnemend opleider. In 2004 kwam ik bij Meerkanten als A-opleider in dienst.
Tijdens mijn medische studie heb ik een jaar stage gelopen aan the Menninger Foundation in Topeka KS USA. Dat vond ik zo leuk, ik wist gelijk, dat wil ik gaan doen.’

Quote:

"Mijn ervaring hier is dat mensen heel erg betrokken zijn en hart hebben voor de zaak. De patiënten zijn nummer een. Dat is een plezierige manier van werken."

wat maakt het werken bij GGz Centraal aantrekkelijk? 

‘Een grote organisatie biedt mogelijkheden. Wij hebben een goed opleidingsklimaat en aiossen kunnen zich bij ons in alle drie de aandachtsgebieden specialiseren Dus zowel volwassen- en ouderenpsychiatrie als kinder- & jeugdpsychiatrie. Wij zijn daar bijzonder in. Dat betekent ook dat er in de basisopleiding aandacht is voor de verschillende invalshoeken in de psychiatrie.
GGz Centraal is ook bezig om het psychotherapie-onderwijs opnieuw op te zetten. Psychiaters die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp krijgen de mogelijkheid om zich te verdiepen in dit onderzoek.’

GGz Centraal beschikt over een aantal specifieke aandachtsgebieden. Wij doen onderzoek op het gebied van bewegingsstoornissen en bij angst- en dwangstoornissen en binnenkort willen we ook het persoonlijkheidsonderzoek verder ontwikkelen.
Die verschillende onderzoeksgebieden hebben allemaal connecties met landelijke onderzoekcentra en universiteiten. Ik denk dat we daar krachtig in zijn.’

hoe ziet jouw dagindeling eruit? 

‘Ik heb een klinische taak van 16 uur per week. Die is vooral poliklinisch ingevuld en daarnaast ga ik de afdeling langs voor second opinions. Verder loop ik visite op de afdelingen waar de assistenten stages lopen. Een keer per week heb ik een klinische presentatie. Dat houdt in dat een aios een probleempatiënt bespreekt. Met een groep psychiaters en de opleidelingen bekijken we deze casus, daarbij is de patiënt live aanwezig. We discussiëren met elkaar over dit probleem. Ik kan dan zien of de aios goed kan presenteren en de essentie kan overbrengen van waar het probleem zit. Het is enerzijds onderwijs maar ook duidelijk ten voordele van de patiënt. Aiossen leren dat het een complex vak is en dat ook specialisten met ervaring van mening kunnen verschillen.’

hoe worden artsen begeleid?
‘Artsen in opleiding hebben een werkbegeleider in de directe patiëntenzorg die ook als mentor het groeiproces begeleidt. Ze krijgen intern neurologieonderwijs, statistiek, een allround medisch specialistische opleiding dus.
Maandelijks verzorgt de opleiding een refereeravond. Daar zijn ook accreditatiepunten voor te krijgen. De opleiding is in oktober gestart met een symposium.’

wat zoekt GGz Centraal in een psychiater?
‘De belangrijkste eigenschap is dat je nieuwsgierig bent en buitengewoon geïnteresseerd in mensen. Willen weten hoe het zit. Waarom heeft iemand ergens last van? Wat drijft iemand?
Waar het vak wat mij betreft over gaat is dat iemand een genetische bagage heeft en iemand leeft in een bepaalde omgeving. Als dat niet goed op elkaar afgestemd is gaan mensen in de problemen raken. Verder kijken achter de patiënt, kijken naar de gezinssituatie, de huwelijkssituatie, de werkplek. Waarom is het evenwicht verstoord? Dus naast een symptoom diagnose is het van belang te kijken wat iemands mogelijk- en onmogelijkheden zijn.’

hoe is de cultuur binnen GGz Centraal?
‘Het vak moet geleerd worden vanuit de leerboeken maar dat niet alleen, het is ook te leren vanuit literatuur, film, theater. Daar worden emoties uitgebeeld en het lijkt me belangrijk om daar ook kennis van te nemen. Ik nodig iedere twee maanden de artsen bij mij thuis uit en dan bespreken we een film of een boek. Op deze manier bespreek je een bepaald emotioneel probleem wat aan de hand van een patiënt veel lastiger zou kunnen zijn. Je bespreekt de film en daarna het psychiatrisch beeld wat daaraan vastzit. Ik voorzie een film vaak zelf van commentaar. Dat heeft ook allemaal met cultuur te maken.’

heeft die extra betrokkenheid ertoe bijgedragen dat je een prijs hebt ontvangen op het Voorjaarscongres?
‘Zo’n prijs krijg je als dingen goed geregeld zijn, als er een onderwijs-minded opleidingsgroep is en als er goed contact is tussen de opleider en de aios. Dat persoonlijke contact, dat wordt gewaardeerd.

hoe verloopt de samenwerking met collega’s?
‘Die is zeer plezierig. Mensen springen voor elkaar in, diensten kunnen altijd onderling geruild worden. Ze zijn zeer opleidingsminded.’

hoe zelfstandig ben je werkzaam als arts? Kun je je eigen ideeën kwijt binnen de organisatie?
‘Je opleidingsschema wordt aan de hand van je eigen interesses zo veel mogelijk samen-gesteld. Dat is een belangrijke vrijheid. Samen met de assistent gedetailleerd kijken naar wat hij of zij nog mist in de ontwikkeling. Ik wil graag goede psychiaters afleveren. Als dat betekent dat ze tijdens de opleiding bij een andere organisatie meer specifieke kennis op kunnen doen zal ik niet schromen om dat te adviseren. Maar er zijn veel mogelijkheden binnen GGz Centraal. Op dit moment heb ik een assistent die een heel interessant onderzoek doet en zij zal proberen dit bij GGz Centraal van de grond te krijgen. Dan ga ik meekijken of dat lukt. “Enthousiasme en boven het maaiveld uitkomen” lijken mij zaken die we moeten aanmoedigen.’

hoe zou GGz Centraal zich naar buiten toe moeten profileren?
‘”De charme van een gesticht.” Het is een landelijke locatie met een beetje ouderwetse omgangsvormen met elkaar. Tegelijkertijd een moderne vorm van behandeling.
Wij zijn bijvoorbeeld behoorlijk ver met moderne communicatiemiddelen. We gebruiken iphones voor behandeling bij de mensen thuis. Dat is digitalisering van de behandeling. Mensen met bijvoorbeeld een dwanghandeling kunnen thuis een digitale coach intoetsen om geholpen te worden. We willen zelfs zo ver gaan dat de iphone weet: “o, diegene is nu bij de ijskast of in de toiletruimte, ik moet de patiënt helpen.” Dat is in ontwikkeling.’

zijn er nog dingen die je graag kwijt wilt?
‘Het voordeel van een grote organisatie met veel locaties is dat het een zekere flexibiliteit met zich meebrengt. Mocht je ergens niet op de goede plaats zitten dan is er altijd wel een andere plaats waar dat wel zou kunnen. Mijn ervaring hier is dat mensen heel erg betrokken zijn en hart hebben voor de zaak. De patiënten zijn nummer een. Dat is een plezierige manier van werken.’