Allahad Malwand

GGz Centraal Meerzicht heeft dringend behoefte aan artsen die bereid zijn een jaar bij Meerzicht in Lelystad en Dronten te werken; bijvoorbeeld als overbruggingstijd voor de wachttijd voor een specialisatieplaats.

Om je en idee te geven wat er zo interessant kan zijn om een jaar in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te werken, hebben we Allahdad Malwand, arts bij Meerzicht volwassenen- en ouderenpsychiatrie in Lelystad geïnterviewd. Hij geeft een kijkje in zijn keuken. Allahdad is sinds 2002 werkzaam bij Meerzicht. Eerst bij Meerkanten GGz en sinds de fusie in 2011 bij GGz Centraal.

Quote:

'Het gaat er best heftig aan toe bij deze doelgroep; het aantal jongeren dat een poging doet om suïcide te plegen of depressieve gevoelens heeft, is aanzienlijk en maakt deel uit van mijn dagelijks werk.'

Hoe ben je eigenlijk als arts terecht gekomen bij Meerzicht?
Eigenlijk ben ik stom toevallig hier terecht gekomen. Ik werkte als arts bij een asielzoekerscentrum en hoorde van een collega die bij het toenmalige Meerkanten wegging dat de functie vrij kwam. Gek genoeg heb ik eigenlijk nooit in de GGZ willen werken voordat ik hier kwam. Als jonge arts boeide het vak me niet echt (wat wel vaker voorkomt bij jonge artsen), omdat ik ook wel vooroordelen had over de GGZ. Ik dacht dat artsen alleen maar de medicatiecontacten deden in de GGZ en meer niet; dus ik zag de artsenfunctie als een soort waterhoofdje in de GGz. Ik begon in 2002 in eerste instantie wel wat gespannen aan deze voor mij nieuwe uitdaging. Ik startte met medicatiecontacten, maar al snel breidde dat uit met ‘therapeutisch’ steunend structurerende gesprekken met patiënten. Dat bood mij al meteen heel veel uitdaging. Ik werd in mijn nieuwe werkzaamheden ondersteund door cursussen psychodiagnostiek en therapeutische cursussen vanuit mijn werkgever. En al snel vond ik mijn werk erg uitdagend!

Wat maakt je werk leuk / uitdagend bij GGz Centraal?
Het werk is enorm interessant, veelzijdig, gevarieerd en uitdagend… Wat ook erg leuk was om te ontdekken is dat de meeste patiënten heel eerlijk tegen je zijn. Ze zeggen wat ze denken; ze denken niet eerst om vervolgens een gecontroleerd antwoord te geven. Dus je weet waar je aan toe bent. Het komt als het ware echt uit hun hart. In de GGZ praat je met mensen die over hun emoties praten. Ze laten zich in hun kwetsbaarheid zien en dat maakt dit vak zo heerlijk eerlijk. En als ze merken dat jij het goed met hen voor hebt, krijg je daar als arts of therapeut dankbaarheid voor terug.

GGz Centraal zoekt naast psychiaters ook artsen. Zij hebben bij ook een belangrijke rol! Wat is die rol? Wat doen artsen zoal?
Een arts werkt volledig zelfstandig bij Meerzicht, doet diagnostiek en behandeling. Verder neem je deel aan interne en mogelijk ook externe overleggen, behandelbesprekingen, etc. Je werkt onder supervisie van een psychiater en er is ook altijd een psychiater bereikbaar voor collegiaal overleg. Je wordt dus niet in het diepe gegooid.

Wat kun je allemaal doen bij Meerzicht als basisarts?
Je kunt als basisarts dus heel veel doen hier bij Meerzicht. Je behandelt patiënten autonoom; je hebt hierin je eigen vrijheid, maar ook je verantwoordelijkheid. Je hebt de mogelijkheid om voor verschillende behandelprogramma’s te werken. Dus je kunt je werk heel gevarieerd maken door de ene keer bv. met patiënten te werken die een bipolaire stoornis hebben en de andere keer bv. met patiënten die een angststoornis hebben of in een depressie of psychose terecht zijn gekomen.

Hoe verloopt de samenwerking tussen collega-artsen (in opleiding) en behandelaars?
Bij Meerzicht is er een uitstekende, plezierige en collegiale verhouding onder elkaar. Niet alleen tussen de artsen onderling, maar ook tussen artsen en andere behandelaars. Iedereen heeft zijn eigen deskundigheid en wordt daarop aangesproken en bevraagd. Het is natuurlijk wel heel persoonlijk. 50% is afhankelijk van je eigen houding hierin en 50% van de houding van de ander. Het moet natuurlijk ook klikken tussen collega’s. Bij ons is het in ieder geval gebruikelijk om met elkaar te praten over de moeilijke zaken die op je pad komen en de zorgen te delen die we daarbij hebben. Daarnaast lachen we ook veel met elkaar. We proberen elkaar dus te helpen en er ook gezamenlijk uit te komen. Ik heb me nog nooit alleen voelen staan!

Neem je ook deel aan samenwerkingsoverleggen tussen Meerzicht en andere ketenpartners?
Dat is enigszins afhankelijk van wat je zelf wilt. Als jij het leuk vindt om je kennis in te zetten in het samenwerken met onze ketenpartners, dan kan dat zeker. Hét voordeel van samenwerken met andere instellingen is dat je van elkaar leert, dat je in elkaars keuken kunt kijken en dat je de verwijskanalen optimaal kunt benutten.

Bonito Soekardjo.jpg

Je draait ook crisisdiensten in roosters. Wat zijn je ervaringen hiermee?
Vroeger draaide ik niet alleen overdag, maar ook na kantoortijden crisisdienst voor de hele regio. Dat vond ik zelf erg leuk, maar soms ook lastig… Ik vond het wel altijd een uitdaging, want ik heb er ontzettend veel van geleerd. Ik zou het ook iedere algemene arts aanraden om wel diensten te draaien in de crisisdienst, want je hebt er heel veel aan in je latere praktijk.
Ik draai nu wel nog crisisdiensten in de kliniek. Het voordeel daarvan is dat ik door deze diensten de kliniek veel beter leert kennen en dat je beter ziet wat de verpleegkundigen aan taken hebben liggen. Een ander voordeel is ook wel dat het draaien van deze diensten veel overuren oplevert, waardoor ik nu nog maar 4 dagen hoef te werken i.p.v. 36 uur.

Wat zou aan toekomstige artsen die hier willen werken willen meegeven?
Werken bij de GGZ is interessant, veelzijdig en gevarieerd. Na mijn afstuderen als arts had ik zoals al gezegd geen affiniteit met de psychiatrie. Ik zei zelfs altijd dat dat de enige tak van sport was die ik NIET wilde uitoefenen. Toen ik in 2002 per toeval hier terecht kwam heb ik mijn beeld helemaal bijgesteld. Ik zou nu nooit meer wat anders willen! En dat zeg ik niet omdat ik gezien mijn leeftijd niets anders meer zou kunnen doen… . Integendeel: ik heb op veel gebieden voldoende ervaring opgedaan dat ik overal aan het werk kan.

Sommige artsen die wachten op een opleidingsplaats, kiezen ervoor om een jaar wat anders te doen. Wat zou het voordeel voor hen kunnen zijn om in de GGZ een jaar als basisarts te gaan werken en in het bijzonder bij volwassenen- en ouderenpsychiatrie?
Eigenlijk vind ik dat alle artsen een jaar in de GGZ zouden moeten werken, omdat je er zoveel van leert voor je eigen toekomst. Je moet er natuurlijk wel voor open staan, anders heb je er niets aan en wij ook niet. Mijn opvatting is dat als je hier wilt werken, je wetenschap, kunst en filosofie moet kunnen bundelen. Met wetenschap bedoel ik natuurlijk de medische wetenschap. Met kunst bedoel ik dat je de kunst machtig moet zijn om met mensen om te gaan. Last but not least: met filosofie bedoel ik dat je je niet verheven moet voelen boven de mensen en hen moet respecteren zoals ze zijn. Je moet niet boven je patiënt gaan staan maar naast hem/haar. Als je deze instelling hebt, kun je heel veel bereiken; niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Is er een positief klimaat om iets nieuws te ontwikkelen binnen GGz Centraal?
Dat gevoel heb ik zeker. Je krijgt hier in ieder geval volop de gelegenheid om je kennis in te zetten om nieuwe bespreekbaar te maken als je ze signaleert.

Wat maakt Lelystad zo bijzonder om te werken?
Over Lelystad als stad zelf kan ik weinig zeggen, omdat ik hier ook niet woon. Maar wat ik wel het voordeel vind van de polder is dat je zowel te maken hebt met plattelandsproblematiek als met grote stadsproblematiek. Verder zijn de samenwerkingscontacten met andere disciplines binnen Meerzicht heel plezierig. En laten we niet vergeten dat je, als je hier komt werken en bv. in Amsterdam, Zwolle, Groningen of Utrecht woont, je altijd tegen de files inrijdt, wat ook niet helemaal onbelangrijk is.

Kortom: Meerzicht biedt uitdagingen genoeg om een leuke baan te vinden. Wat let je om te solliciteren?

Wil je meer weten over mogelijkheden om als arts of psychiater bij Meerzicht te werken? Neem dan contact op met Jeroen Terpstra, psychiater en hoofdbehandelaar, telefoon 0320 284900.