Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk thema binnen GGz Centraal. Het vergroot onze kennis over psychiatrische aandoeningen en helpt bij het ontwikkelen van nieuwe manieren van diagnostiek en behandeling. Door de resultaten van ons onderzoek te koppelen aan de praktijk, verbeteren we continue de kwaliteit van onze zorg. Zo werken we aan onderzoek wat er echt toe doet. 

Ruimte voor goede ideeën

De beste ideeën ontstaan op de werkvloer. Daarom vinden we het belangrijk om medewerkers, cliënten en naasten te stimuleren om hun kennis te gebruiken voor vernieuwing. We hebben een innovatiebudget beschikbaar zodat we kunnen testen of nieuwe processen, diensten of behandelmethoden effectiever zijn. Ook ondersteunen we bij het werven van fondsen. Zo creëren we ruimte om goede ideeën in de praktijk te brengen.

We helpen jou bij het uitvoeren van je onderzoek 

We ondersteunen collega’s die willen promoveren of onderzoek uitvoeren naast hun baan als behandelaar. Inhoudelijk, maar ook in de randvoorwaarden voor het uitvoeren van het onderzoek. Zo geven we trainingen in SPSS en statistiek of wetenschappelijk schrijven. Ook helpen we met advies over medisch-ethische toetsing en het aanvragen van subsidies. 

nadja-wolf-aios-psychiatrie-552x496.jpg

Onderzoek tijdens jouw postmaster opleiding

Vanuit ons opleidings- en onderzoeksinstituut Innova zorgen we voor een goede aansluiting tussen theorie en praktijkZo is wetenschappelijk onderzoek een verplicht onderdeel van de A-opleiding, P-opleiding en de VS-opleiding. Dat doen we in een breed netwerk, samen met universiteiten en andere instellingen. 

Onze 4 onderzoekslijnen

Het wetenschappelijk onderzoek binnen GGz Centraal wordt uitgevoerd binnen 4 onderzoekslijnen. Door de onderzoeken te bundelen, kunnen we de bestaande kennis en onderzoekservaring optimaal benutten en uitbreiden.

  • Angst- en dwangstoornissen: Binnen deze lijn werkt een hechte, enthousiaste onderzoeksgroep aan ideeën vanuit de praktijk. Een onderwerp is de behandelstrategie voor patiënten met Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCS), waarbij de bestaande cognitieve gedragstherapie en farmacotherapie niet altijd voldoende helpen. Waar de klinische mogelijkheden ophouden, gaat het onderzoek verder. In een innovatieve studie testen zij IBA, een nieuwe vorm van behandeling.
  • Psychotische stoornissen: Een brug met de praktijk, dat is waar onderzoekers binnen deze lijn aan werken. De studies richten zich op behandelinhoudelijke thema’s, zoals het afbouwen van meerdere antipsychotica tegelijkertijd, bewegingsstoornissen, een gezonde leefstijl en het voorkomen van opname. Nieuwe inzichten worden toegepast in de behandeling, mét resultaat. Een goed voorbeeld daarvan is het opnemen van het onderzoek naar leefstijl als een van de speerpunten in de strategische koers van GGz Centraal.
  • Persoonlijkheidsstoornissen: In deze lijn varieert het onderzoek van meer fundamenteel naar heel praktisch en gericht op het ontwikkelen van nieuwe interventies. Een terugkerend belangrijk thema is sociale cognitie; hoe nemen patiënten de sociale wereld om zich heen waar en hoe beïnvloedt dit emotiedysregulatie en sociale contacten? Ons doel is de zorg en de kwaliteit van leven voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis beter maken.
  • Ontwikkelingsstoornissen: Met innoverend onderzoek wordt binnen deze lijn gekeken naar autisme en ADHD bij patiënten. Hoe worden patiënten het beste geholpen in het aanpassen van hun leven, zodat ze niet voortdurend blootgesteld worden aan hoge stresslevels? Samen met TNO ontwikkelen we een app, die per patiënt de unieke symptomen van stress detecteert en gepersonaliseerde interventies teruggeeft. Een interactieve, drempelverlagende aanpak die goed aansluit aan bij de doelgroep.