verpleegkundig specialist

een stapje verder

Als verpleegkundig specialist psychiatrie onderscheid jij je van de generalistische verpleegkundige door een hogere mate van zelfstandigheid, deskundigheid en beroepsontwikkeling.

samenwerken

Je werkt samen met verschillende andere deskundigen zoals psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, de persoonlijk begeleider en andere verpleegkundigen. Met hen voer je regelmatig overleg over de doelen en behandelmethoden. 

voorbeeld werkzaamheden

 • behandelplan opstellen en bespreken met patiënt, familie en persoonlijk begeleider
 • behandelbeleid uitvoeren, coordineren en evalueren
 • verpleegkundig team inhoudelijk aansturen
 • voeren van intake-gesprekken, voortgangsgesprekken en eindgesprekken
 • medicatie voorschrijven, evalueren op werking en bijwerking, controle van lab. aanvragen
 • optimaliseren samenwerking met ketenpartners 
 • deskundigheidsbevordering

Jouw kwaliteiten

 • analytisch
 • communicatief
 • gericht op herstel
 • kunnen verbinden
 • pro-actief 
 • stressbestendig

opleidingstraject

De focus van de opleiding richt zich op de directe patiëntenzorg en is gesitueerd in de praktijk. In deze praktijk maakt de opleideling zich de beroepscompetenties eigen voor de hoofdrollen: behandelverantwoordelijke, innovator, onderzoeker en coach.

Opleiding verpleegkundig specialist

Voorbeeld afbeelding

verpleegkundig specialist aan het woord

Je grenzen opzoeken en verleggen

Geny Sibon

De afgelopen jaren ben ik door een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudeontwikkeling beter in staat complexe psychiatrische problematiek te doorgronden.

Ik heb ervaren hoe belangrijk het is jezelf in je vak te blijven ontwikkelen en steeds grenzen van jezelf op te zoeken en verleggen zodat je in je functioneren geen karikatuur van jezelf gaat worden. 

Lees het hele verhaal

Contact

Heb je een vraag over vacatures of over de sollicitatieprocedure?
Bel of mail met één van onze recruiters.

Contact opnemen Job alert Open sollicitatie