onze reis sinds 1886

In 1884 werd de 'Vereeniging tot Christelijke verzorging van Geestes- en Zenuwzieken' opgericht in Ermelo. Op het landgoed Veldwijk - nu één van de locaties van GGz Centraal - werd in 1886 een psychiatrische ziekenhuis geopend.

Enkele decennia later opende Koningin Emma in Amersfoort het psychiatrische ziekenhuis Zon & Schild. Beide ziekenhuizen zijn opgericht vanuit het gedachtengoed van de Nederlands Hervormde kerk.

 

Hebron.jpg

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland stond nog in de kinderschoenen. Instellingen boden zorg aan mensen met de meest uiteenlopende klachten: van cliënten met een ‘bloeiende psychose’ tot tuberculosepatiënten. En het personeel maakte lange dagen. Zij werkten gemiddeld 55 uur per week.

Sindsdien is er veel veranderd. Nieuwe therapiën onstonden en er kwamen goed werkende medicijnen voor geesteszieken. De zorg werd steeds beter afgestemd op het individu en ook de sociale omgeving werd daarin meegenomen. Voor werknemers in de geestelijke gezondheidszorg werd in 1997 de 36-urige werkweek ingevoerd. 

Fusies, overnames, samenwerkingsverbanden. Er is sinds 1886 heel wat gebeurd voordat GGz Centraal in 2011 het licht zag als één organisatie. Meerkanten, waar onder andere Veldwijk in Ermelo onder viel, fuseerde met Symfora. Hierdoor ontstond een grote organisatie met ook een grote schat aan kennis en ervaring.

Met ruim honderd jaar aan werkervaring weten we wat werkt, en wat niet. Weten we ook dat we altijd moeten blijven onderzoeken en leren. We hebben een brede expertise, maar we hebben ons ook gespecialiseerd. 

Tijden veranderen, ook de komende 100 jaar. Zo maken we tegenwoordig gebruik van e-health, waardoor de cliënt niet alleen tijdens de gesprekken met de therapeut aan zijn herstel werkt, maar daar ook thuis online mee verder kan. De mogelijkheden en dienstverlening naar onze cliënten zal zich door blijven ontwikkelen. 

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die met ons mee willen veranderen. Zodat we de zorg voor onze cliënten steeds verder kunnen verbeteren.