onze reis sinds 1886

In 1884 werd de 'Vereeniging tot Christelijke verzorging van Geestes- en Zenuwzieken' opgericht in Ermelo. Op het landgoed Veldwijk - nu één van de locaties van GGz Centraal - werd in 1886 een psychiatrisch ziekenhuis geopend.

Enkele decennia later opende Koningin Emma in Amersfoort het psychiatrische ziekenhuis Zon & Schild. Beide ziekenhuizen zijn opgericht vanuit het gedachtengoed van de Nederlands Hervormde kerk.

 

Hebron.jpg

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland stond nog in de kinderschoenen. Instellingen boden zorg aan mensen met de meest uiteenlopende klachten: van patiënten met een ‘bloeiende psychose’ tot tuberculosepatiënten. Het personeel maakte lange dagen. Zij werkten gemiddeld 55 uur per week.

Sindsdien is er veel veranderd. Nieuwe therapiën ontstonden en er kwamen goed werkende medicijnen voor geesteszieken. De zorg werd steeds beter afgestemd op het individu en ook de sociale omgeving werd daarin meegenomen. Voor werknemers in de geestelijke gezondheidszorg werd in 1997 de 36-urige werkweek ingevoerd. 

Fusies, overnames, samenwerkingsverbanden. Er is sinds 1886 heel wat gebeurd voordat GGz Centraal in 2011 het licht zag als één organisatie. Meerkanten, waar onder andere locatie Veldwijk in Ermelo onder viel, fuseerde met Symfora. Hierdoor ontstond één grote organisatie met een grote schat aan kennis en ervaring.

Tijden veranderen, ook de komende 100 jaar. De mogelijkheden en dienstverlening naar onze patiënten zal zich altijd door blijven ontwikkelen. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die met ons mee willen veranderen en willen werken aan de ggz van nu én van morgen.

Met ruim honderd jaar aan werkervaring weten we wat werkt en wat niet. En weten we ook dat we altijd moeten blijven onderzoeken en leren.