Ruimte voor goede ideeën

De beste ideeën ontstaan op de werkvloer. Daarom vinden we het belangrijk om medewerkers, cliënten en naasten te stimuleren om hun kennis te gebruiken voor vernieuwing. We hebben een innovatiebudget beschikbaar zodat we kunnen testen of nieuwe processen, diensten of behandelmethoden effectiever zijn. Ook ondersteunen we bij het werven van fondsen. Zo creëren we ruimte om goede ideeën in de praktijk te brengen.

We helpen jou bij het uitvoeren van je onderzoek 

Wil jij promoveren, onderzoek uitvoeren naast jouw werk als behandelaar of wetenschappelijk onderzoek doen voor jouw opleiding?

Binnen de afdeling wetenschappelijk onderzoek is veel expertise aanwezig, Zodat jij als onderzoeker kunt profiteren van deskundige begeleiding en het netwerk rond de onderzoekslijnen. We ondersteunen je inhoudelijk, maar ook in de randvoorwaarden voor het uitvoeren van het onderzoek. Denk daarbij aan de volgende zaken:

  • Advies over het opstellen van een onderzoeksvoorstel en het aanvragen van subsidies
  • Ondersteuning door een statisticus
  • Skillslabs, zoals het schrijven van wetenschappelijke artikelen, SPSS of Endnote
  • Toegang tot onderzoekssoftware en ondersteuning in het gebruik van deze programma's. 
  • Advies over METC indiening en andere juridische aspecten
  • PR rond het onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek tijdens jouw postmaster opleiding

Vanuit ons opleidings- en onderzoeksinstituut Innova zorgen we voor een goede aansluiting tussen theorie en praktijkZo is wetenschappelijk onderzoek een verplicht onderdeel van de A-opleiding, P-opleiding en de VS-opleiding. Dat doen we in een breed netwerk, samen met universiteiten en andere instellingen. 

Bekijk onze opleidingen

Onze 4 onderzoekslijnen

Het wetenschappelijk onderzoek binnen GGz Centraal wordt uitgevoerd binnen 4 onderzoekslijnen. Door de onderzoeken te bundelen, kunnen we de bestaande kennis en onderzoekservaring optimaal benutten en uitbreiden.

  • Angst- en dwangstoornissen: Binnen de onderzoekslijn Angst- en dwangstoornissen werkt een hechte, enthousiaste onderzoeksgroep aan ideeën vanuit de praktijk. Een onderwerp is de behandelstrategie voor patiënten met Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCS), waarbij de bestaande cognitieve gedragstherapie en farmacotherapie niet altijd voldoende helpen. Waar de klinische mogelijkheden ophouden, gaat het onderzoek verder. In een innovatieve studie testen zij IBA, een nieuwe vorm van behandeling.
  • Psychotische stoornissen: Een brug met de praktijk, dat is waar onderzoekers binnen de onderzoekslijn Psychotische stoornissen aan werken. De studies richten zich op behandelinhoudelijke thema’s, zoals het afbouwen van meerdere antipsychotica tegelijkertijd, bewegingsstoornissen, een gezonde leefstijl en het voorkomen van opname. Nieuwe inzichten worden toegepast in de behandeling, mét resultaat. Een goed voorbeeld daarvan is het opnemen van het onderzoek naar leefstijl als een van de speerpunten in de strategische koers van GGz Centraal.
  • Persoonlijkheidsstoornissen: In de onderzoekslijn Persoonlijkheidsstoornissen varieren de studies van meer fundamenteel naar heel praktisch en gericht op het ontwikkelen van nieuwe interventies. Een terugkerend belangrijk thema is sociale cognitie; hoe nemen patiënten de sociale wereld om zich heen waar en hoe beïnvloedt dit emotiedysregulatie en sociale contacten? Ons doel is de zorg en de kwaliteit van leven voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis beter maken.
  • Ontwikkelingsstoornissen: Met innoverend onderzoek wordt binnen de onderzoekslijn Ontwikkelingsstoornissen gekeken naar autisme en ADHD bij patiënten. Hoe worden patiënten het beste geholpen in het aanpassen van hun leven, zodat ze niet voortdurend blootgesteld worden aan hoge stresslevels? Samen met TNO ontwikkelen we een app, die per patiënt de unieke symptomen van stress detecteert en gepersonaliseerde interventies teruggeeft. Een interactieve, drempelverlagende aanpak die goed aansluit aan bij de doelgroep.

Aan jou de keuze

GGz Centraal is omvangrijk en divers. Daarom kunnen we inspelen op individuele ontwikkelwensen, functie-inhoud en type behandelprogramma. Aan jou de keuze. 

Bekijk onze vacatures

Meer informatie over Wetenschappelijk Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek staat binnen GGz Centraal als een huis. Bekijk hier aanvullende informatie over onze onderzoekslijnen, resultaten en publicaties.

Lees meer over ons wetenschappelijk onderzoek