wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek vergroot onze kennis over psychiatrische aandoeningen. Het helpt ons bij het ontwikkelen van nieuwe manieren van diagnostiek en behandeling. En het geeft ons inzicht in het effect daarvan. Door de resultaten van ons onderzoek te koppelen aan de praktijk, verbeteren we continue de kwaliteit van onze zorg.

Wetenschappelijk onderzoek bij GGz Centraal wordt gefaciliteerd en ondersteund door GGz Centraal Innova. Ook wordt hier de vertaalslag naar de praktijk gemaakt. Onze onderzoeken zijn over het algemeen praktijkgericht en kunnen direct van invloed zijn op de kwaliteit van diagnostiek en behandeling in de dagelijkse patiëntenzorg. Ze dragen ook bij aan het verhogen van de kwaliteit van de opleidingen die door Innova worden aangeboden.

“Ik behoor tot diegenen die denken dat wetenschap enorme schoonheid bevat. Een wetenschapper in een laboratorium is niet enkel een technicus: hij is ook een kind dat door natuurverschijnselen geboeid wordt als door een sprookje.” - Marie Curie -

contact

Anne Willems, coördinator
wetenschappelijk onderzoek
GGz Centraal Innova
locatie Zon & Schild
033-4609568
a.willems@ggzcentraal.nl

 

innovatie

ruimte voor goede ideeën

GGz Centraal wil medewerkers, cliënten en hun naasten uitdagen en stimuleren hun individuele kennis aan te wenden tot vernieuwing. 
Daar hebben wij innovatiebudget voor beschikbaar. Ook ondersteunen we bij het werven van fondsen. Zo creëren we ruimte om goede ideeën in de praktijk te brengen.

Kijk op www.ggzcentraal.nl/innovatie voor meer informatie. 

meer over onderzoek

GGz Centraal kent verschillende onderzoekslijnen waarbinnen onderzoek wordt uitgevoerd.

onderzoekslijnen lopende onderzoeken