De succesfactor: geen hapklare behandelingen, maar samen creatieve oplossingen bieden

Fenna Koopmans is in 2017 gestart als ervaringsdeskundige bij GGz Centraal. Ida Roetman werkt al meer dan 15 jaar bij GGz Centraal in de functie van sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV) en is daarnaast coördinator van het team. Beiden werken in de regio Gooise Meren – Weesp bij het FACT-team en vertellen over de kracht van het team.

De mens achter de cliënt
Ida: “als sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen begeleiden we cliënten in al hun levensgebieden; vaak hebben we te maken met mensen die meerdere ernstige problemen hebben. We werken veel samen met de huisarts, de politie, welzijnsinstellingen als het opvanghuis en natuurlijk het netwerk van de patiënt zelf. Daarnaast zetten we in op bemoeizorg, een actieve en probleemgerichte aanpak. Dit betekent dat we op huisbezoek gaan en mensen in hun thuissituatie spreken. In ons FACT-overleg worden onze cliënten dagelijks via een FACT-bord besproken en bekijken we wie er welke zorg nodig heeft. Tijdens het Multidisciplinair overleg (MDO) hebben we uitgebreid verleg over individuele casussen die een behandelaar zelf kan inbrengen.

Als SPV kun je naast het werken in een FACT-team ook meewerken in de crisisdienst. Dan word je buiten kantoortijden opgeroepen om direct op pad te gaan. Dit vind ik een leuk aspect van ons werk, het maakt de werkzaamheden net wat anders. Sinds september 2017 werken we met Fenna als ervaringsdeskundige en dat werkt erg goed. Juist door haar kennis en ervaring komen we dichterbij de mens achter de patiënt. Dat maakt haar een gelijkwaardige gesprekspartner zowel voor de cliënt als de collega’s in ons FACT-team.

Fenna: “Ik ben geen behandelaar maar ik heb mijn eigen expertise, namelijk mijn rol als cliënt. Vanuit die rol heb ik toegevoegde waarde. Vanuit de psychiatrie is er bijvoorbeeld de neiging naar het verschil tussen de mens en de patiënt te kijken. Ik probeer dat recht te zetten op mijn manier en merk dat mijn teamgenoten werkelijk open staan voor mijn inbreng. Als ervaringsdeskundige houd ik me bezig met herstelactiviteiten, zoals iemand motiveren zijn verhaal op te schrijven. Maar ook leg ik contact met een buurtcoach om activiteiten te ontwikkelen die gericht zijn op bewegen en gezonde een gezonde leefstijl aanmeten. Ik denk dat cliënten mij op zoeken omdat ze me als neutrale gesprekspartner zien, of misschien wel als iemand die niet medicaliseert en weet wat het betekent cliënt te zijn. Ik heb hier een mooie taak. Ik merk dagelijks dat ik als ervaringsdeskundige wat te brengen heb”.

We lossen het samen op!
“De sfeer binnen ons team is heel goed. Wij werken vanuit de gedachte ‘we lossen het samen op!’ We hebben respect voor elkaar en krijgen binnen deze regio veel ruimte en vullen elkaar goed aan. Dit is een succesfactor, want als je in een goed team werkt, ervaar je minder werkdruk of gedoe. Dat is er wel, maar hier doen we de dingen echt met elkaar en dat is fijn.

We delen onze eigen agenda in en dat geeft vrijheid. Vrijheid die we inzetten om meer inbreng te hebben in de patiëntenzorg. We willen daadwerkelijk wat voor iemand betekenen in plaats van het opvolgen van geprotocolleerde hapklare behandelingen. Je legt veel van jezelf in en dat moet je wel liggen. Het gaat hier om langdurende relaties waarin we de cliënt helpen steeds een stap verder te komen. Alle collega’s hier zetten hun eigen kracht in om dat te bereiken.

Steeds op zoek naar creatieve oplossingen
“Wil je begrenzing in je werk, dan verzuip je hier. Werken in een FACT-team betekent dat je constant op zoek gaat naar creatieve oplossingen en mogelijkheden die wél werken voor de cliënt. Dat wordt echt van je verwacht. Als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en ervaringsdeskundige hebben we weliswaar verschillende rollen, maar we zijn hierdoor juist heel goed in staat om dichterbij onze cliënten te komen en hen verder te helpen. Daar gaat het om.”