GGz Centraal

Onze werkervaring gaat terug tot 1886. Sinds die tijd is er veel veranderd. De zorg is persoonlijker geworden, beter afgestemd op het individu. Waren we in 1886 een veilige haven ver van de maatschappij, tegenwoordig creëren we veiligheid en zorg juist midden in de maatschappij.

Op jaarbasis doen we dat voor zo'n 25.000 cliënten in de regio Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. Onze behandelprogramma's zijn er op gericht om mensen in een aangename, betrokken en veilige omgeving weer zelf de regie te geven over hun leven.

Dat doen we op locaties van GGz Centraal in de regio, maar ook online met e-health.

specialismen

Voor werknemers zijn we een uitdagende organisatie. We veranderen al sinds 1886, en dat zullen we ook blijven doen. Omdat de tijd daar om vraagt. Omdat inzichten veranderen. Er doorlopend onderzoek wordt gedaan, o.a. door ons eigen instituut Innova. 

werkgebied GGz Centraal def.jpg

Daarnaast hebben we verschillende locaties en specialisaties. En daardoor volop mogelijkheden voor medewerkers die niet bang zijn voor verandering.

Op naar de toekomst
Lees welke veranderingen wij de komende jaren verwachten in ons meerjarenbeleidsplan.